Base description which applies to whole site

7. Lijst met gebruikte afkortingen

AI (HP of LP)

Aviaire Influenza (hoog of laag pathogeen)

BSE

Bovine Spongiforme Encephalopathy

BT

Blauwtong

CVI

Centraal Veterinair Instituut

DGF

Diergezondheidsfonds

DWHC

Dutch Wildlife Health Centre

EU

Europese Unie

GD

Gezondheidsdienst voor Dieren

GWWD

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

KVP

Klassieke Varkenspest

MKZ

Mond- en Klauwzeer

NSFO

Nederlandse Schapen- en geitenfokkers Organisatie

NVWA

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

OIE

Office Internationale des Epizoöties

PPE

Productschap voor Pluimvee en Eieren

PVV

Productschap voor Vee en Vlees

PZ

Productschap Zuivel

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

SVD

Swine Vesicular Disease (Blaasjesziekte)

TSE

Transmissible Spongiforme Encephalopathies

Licence