Base description which applies to whole site

8. SALDIBALANS IXA en IXB

Saldibalans per 31 december 2014 van het Ministerie van Financiën – Nationale Schuld (IXA)
(Bedragen x € 1.000)

Activa

   

Passiva

   
   

31-12-2014

31-12-2013

   

31-12-2014

31-12-2013

               

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

65.887.382

48.963.257

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

54.654.123

55.074.594

               

3)

Liquide middelen

11

4

7)

Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)

31.605.103

21.680.742

               

4)

Rekening-courant RHB

10.418.487

16.858.061

       
               

6)

Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)

572.389

1.548.886

       
   

       

8)

Kas-transverschillen

9.380.957

9.385.128

       

subtotaal

86.259.226

76.755.336

subtotaal

86.259.226

76.755.336

               
               

10)

Extra-comptabele vorderingen

16.013.779

16.144.783

10a)

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

16.013.779

16.144.783

   

   

11a)

Tegenrekening extra-comptabele schulden

345.035.796

348.022.554

11)

Extra-comptabele schulden

345.035.796

348.022.554

           

12)

Voorschotten

0

0

12a)

Tegenrekening voorschotten

0

0

Totaal

447.308.801

440.922.673

Totaal

447.308.801

440.922.673

Licence