Base description which applies to whole site

7. VERANTWOORDINGSSTATEN

Departementale verantwoordingsstaat 2014 van het Ministerie van Financiën (IXB)
(x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

18.380.610

13.009.668

126.999.165

– 8.814.797

10.565.884

129.199.102

– 27.195.407

– 2.443.784

2.199.937

                     
 

Beleidsartikelen

18.172.497

12.801.555

126.968.780

– 9.019.888

10.363.646

129.160.193

– 27.192.385

– 2.437.909

2.191.413

01

Belastingen

3.297.439

3.297.439

115.246.411

2.933.935

3.210.167

116.225.745

– 363.504

– 87.272

979.334

02

Financiële markten

57.004

57.004

162.931

– 9.827.776

58.451

814.597

– 9.884.780

1.447

651.666

03

Financieringsactiviteiten

303.866

5.400.866

8.611.748

– 1.435.070

2.805.899

8.858.957

– 1.738.936

– 2.594.967

247.209

 

publiek-private sector

                 

04

Internationale financiële betrekkingen

1.081.076

1.119.514

29.970

3.649.277

1.093.524

19.969

2.568.201

– 25.990

– 10.001

05

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringverzekeringen

10.616.386

110.006

99.500

– 7.294.439

241.419

273.282

– 17.910.825

131.413

173.782

06

BTW-Compensatiefonds

2.816.420

2.816.420

2.816.420

2.953.836

2.953.836

2.953.836

137.416

137.416

137.416

07

Beheer materiële activa

306

306

1.800

350

350

13.807

44

44

12.007

                     
 

Niet-beleidsartikelen

208.113

208.113

30.385

205.091

202.238

38.909

– 3.022

– 5.875

8.524

08

Centraal Apparaat

204.688

204.688

30.385

205.091

202.238

38.909

403

– 2.450

8.524

09

Algemeen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Nominaal en onvoorzien

3.425

3.425

0

0

0

0

– 3.425

– 3.425

0

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond.

Verantwoordingsstaat

Verantwoordingsstaat 2014 van De Nationale Schuld
(x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

48.741.322

48.741.322

51.649.014

65.887.383

65.887.383

54.654.124

17.146.061

17.146.061

3.005.110

                     
 

Beleidsartikelen

48.741.322

48.741.322

51.649.014

65.887.383

65.887.383

54.654.124

17.146.061

17.146.061

3.005.110

11

Financiering Staatsschuld

41.562.811

41.562.811

48.529.076

59.639.104

59.639.104

51.337.430

18.076.293

18.076.293

2.808.354

12

Kasbeheer

7.178.511

7.178.511

3.119.938

6.248.279

6.248.279

3.316.694

– 930.232

– 930.232

196.756

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond.

Samenvattende verantwoordingsstaat 2014 inzake baten-lastenagentschap Domeinen Roerende Zaken van het Ministerie van Financiën

(x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie t-1

Domeinen Roerende Zaken

       
         

Totale baten

21.849

26.405

4.556

24.201

Totale lasten

21.849

22.148

299

20.775

Saldo van baten en lasten

0

4.257

4.257

3.426

         

Totale kapitaalontvangsten

0

210

– 210

14

Totale kapitaaluitgaven

300

4.561

– 4.261

1.162

Licence