Base description which applies to whole site

8. SALDIBALANS

Saldibalans per 31 december 2014 van het Ministerie van Financiën (IXB) (Bedragen x € 1.000)

Activa

   

Passiva

   
   

31-12-2014

31-12-2013

   

31-12-2014

31-12-2013

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

10.565.880

17.539.987

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

129.199.098

121.108.090

               

3)

Liquide middelen

3.227

3.160

5a)

Begrotingsreserves

246.209

121.092

               

4)

Rekening-courant RHB

119.150.494

103.912.367

7)

Ontvangsten buiten begrotingsverband

(=intra-comptabele schulden)

274.311

226.457

               

6)

Uitgaven buiten begrotingsverband

(=intra-comptabele vorderingen)

17

125

       

subtotaal

129.719.618

121.455.639

subtotaal

129.719.618

121.455.639

               

9)

Openstaande rechten

18.976.575

17.848.761

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

18.976.575

17.848.761

               

10)

Extra-comptabele vorderingen

6.990.069

13.621.580

10a)

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

6.990.069

13.621.580

               

11a)

Tegenrekening extra-comptabele schulden

546.983

241.470

11)

Extra-comptabele schulden

546.983

241.470

               

12)

Voorschotten

14.633.274

18.611.177

12a)

Tegenrekening voorschotten

14.633.274

18.611.177

               

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

190.173.779

206.259.237

13)

Garantieverplichtingen

190.173.779

206.259.237

               

14a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

1.665.736

4.960.954

14)

Openstaande verplichtingen

1.665.736

4.960.954

               

15)

Deelnemingen

49.645.831

48.738.197

15a)

Tegenrekening deelnemingen

49.645.831

48.738.197

Totaal

412.351.865

431.737.015

Totaal

412.351.865

431.737.015

Licence