Base description which applies to whole site

BIJLAGE 3: AFGEROND EVALUATIE- EN OVERIG ONDERZOEK.

 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

Artikel 1 Belastingen

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Effect uitvoering toezicht Toeslagen op doelstelling compliance

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/effectonderzoek_handhaving_toeslagen

2014

 

Verlaging lastendruk op arbeid: Afdrachtsvermindering Zeevaart

Kamerstukken II 2014/15, 31 409 nr. 67

2014

 

Verlaging lastendruk op ondernemingen: extra zelfstandigenaftrek starters; startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid; FOR niet omgezet in lijfrente; meewerkaftrek; willekeurige afschrijving Zeeschepen; Keuzeregime winst uit Zeeschepen(Tonnageregeling); landbouwvrijstelling inkomstenbelasting; Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek; willekeurige afschrijving starters

Kamerstukken II 2014/15, 31 409 nr. 67

2014

 

Omzetbelasting: Sierteelt en landbouwregeling

 

2014

       

Overig onderzoek

   
 

Fiscale Monitor

www.belastingdienst.nl

Jaarlijks

 

Evaluatie toezicht accountants

Kamerstukken 2012/13, 21 501-30, nr. 313

2015

       

Artikel 3 Financieringsactiviteiten Publiek-private sector

Overig onderzoek

   
 

DBFMO voortgangsrapportage 2013/2014

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/12/18/bijlage-dbfm-o-voortgangsrapportage-2014.html

2014

 

Onderzoek ARK naar Tennet en Beheer landelijk electriciteitsnet

http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2015/02/Investeringen_TenneT_in_Nederlands_hoogspanningsnet

2015

 

Onderzoek ARK naar Visie op staatsdeelnemingen

http://www.rekenkamer.nl/Nieuws/Werkprogramma/Lopend_onderzoek/2015/De_staat_als_aandeelhouder_Zicht_op_deelnemingen

2015

 

Onderzoek ARK naar Monitoring maatregelen kredietcrisis

http://kredietcrisis.rekenkamer.nl/

Doorlopend

       

Artikel 8 Apparaat kerndepartement

Overig onderzoek

   
 

jaarlijkse beoordeling Nederlands Stabiliteitsprogramma door EFC/Ecofin

http://www.europa-nu.nl/id/vj11473teazf/aanbeveling_van_de_raad_over_het

Jaarlijks

 

Jaarlijkse IMF-artikel IV consultatie

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/03/19/concluding-statement-imf.html

Jaarlijks

Toelichting:

Belastingen:

Voor het jaar 2014 stonden een aantal evaluaties gepland met betrekking tot belastinguitgaven. Hiervan is inmiddels de zeevaartregelingen afgerond. De evaluatie van de agrarische regelingen bevindt zich in een afrondende fase. Voor de ondernemersfaciliteiten loopt een brede evaluatie bij EZ van art. 13. Voor de stand van zaken hiervan wordt dan ook verwezen naar de begroting van Economische zaken.

Bij Belastingen stond één evaluatie gepland. Het gaat om het effect uitvoering toezicht Toeslagen op doelstelling compliance afgerond. Dit onderzoek is afgerond.

Financieringsactiviteiten publieke-private sector:

Bij Financieringsactiviteiten publieke-private sector stonden een viertal onderzoeken gepland. Deze onderzoeken zijn allemaal in 2014 afgerond.

Exportkrediet- en investeringsverzekeringen

De beleidsdoorlichting over Exportkrediet en investeringsverzekeringen heeft betrekking op Exportkredietgaranties (EKG). Het resterende deel van het begrotingsartikel zal in 2016 worden doorgelicht.

Licence