Base description which applies to whole site

5. BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF 2014 DELTAFONDS

Rechtmatigheid

Uit de controlebevindingen van de Auditdienst Rijk (ADR) is naar voren gekomen dat bij de financiële verantwoording van het Deltafonds over 2014 geen sprake is van overschrijding van de rapporteringstoleranties (1% voor onjuistheden en 3% voor onzekerheden).

Totstandkoming beleidsinformatie

De indicatoren en kengetallen in het Deltafonds zijn gericht op de productie (output). Evenals de beleidsdoelen staan de indicatoren en kengetallen behoren de bij de beleidsmatige doelen (outcome) op de departementale begroting van IenM, Hoofdstuk XII.

Licence