Base description which applies to whole site

6.1 De verantwoordingsstaat 2014 van het Deltafonds (bedragen in € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 1

Verschil realisatie en

               

oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Investeren in waterveiligheid

1.202.246

827.890

141.865

622.126

821.580

151.020

– 580.120

– 6.310

9.155

2

Investeren in zoetwatervoorziening

3.143

3.863

0

3.870

4.626

1.049

727

763

1.049

3

Beheer, onderhoud en vervanging

232.622

176.257

0

190.093

174.535

0

– 42.529

– 1.722

0

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

0

0

0

30.000

30.000

0

30.000

30.000

0

52

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

237.288

222.828

0

236.562

236.630

 

– 726

13.802

0

6

Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

0

0

1.088.973

0

0

1.075.289

0

0

– 13.684

                 

Subtotaal

1.675.299

1.230.838

1.230.838

1.082.651

1.267.371

1.227.358

– 592.648

36.533

– 3.480

5.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

         

2.070

   

2.070

Subtotaal

1.675.299

1.230.838

1.230.838

1.082.651

1.267.371

1.229.428

– 592.648

36.533

– 1.410

Nadelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

         

37 943

 

0

37 943

Totaal

1.675.299

1.230.838

1.230.838

1.082.651

1.267.371

1.267.371

– 592.648

36.533

36.533

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1 000)

2

Exclusief artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Licence