Base description which applies to whole site

6.2 Saldibalans per 31 december 2014 van het Deltafonds en de bij de saldibalans behorende toelichting

Activa:

 

2014

 

2013

 

Passiva:

 

2014

 

2013

Begrotingsuitgaven

1.267.370

1.064.383

 

Begrotingsontvangsten

1.229.427

1.066.453

Extra-comptabele vorderingen

78

4.525

 

Tegenrek. extra-comptabele vorderingen

78

4.525

Voorschotten

620.935

395.111

 

Tegenrekening voorschotten

620.935

395.111

Tegenrek. openstaande verplichtingen

1.204.955

1.389.674

 

Openstaande verplichtingen

1.204.955

1.389.674

Sluitrekening IenM

2.070

Sluitrekening IenM

37.943

Totaal-activa

3.093.338

2.855.763

Totaal-passiva

3.093.338

2.855.763

Licence