Base description which applies to whole site

7. RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK

Naast de toelichting op beleidsartikel 32, waarin de beleidsdoelstelling van de Minister van Veiligheid en Justitie ten aanzien van het rechtsbestel wordt toegelicht, is in de begroting van Veiligheid en Justitie een apart hoofdstuk Raad voor de rechtspraak opgenomen, waarin de feitelijke vertaling van de aan de rechterlijke organisatie ter beschikking gestelde bijdrage in concrete beleidsdoelstellingen en prestaties van de Raad en de gerechten voor het betreffende jaar wordt gegeven.

In het jaarverslag van de Rechtspraak, separaat uitgebracht door de Raad voor de rechtspraak, dat tevens aan de Staten-Generaal wordt aangeboden, wordt gedetailleerd ingegaan op de ontwikkelingen binnen de rechtspraak in 2014. Tevens bevat het jaarverslag van de Raad informatie over de instroom en productie en de financiën, inclusief de managementparagraaf, de jaarrekening en de controleverklaring.

Bijdrage

Hieronder is de realisatie van de ter beschikking gestelde bijdrage weergegeven.

Tabel 7.1 Bijdrage aan de Raad voor de Rechtspraak (x € 1.000)
 

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2010

2011

2012

2013

2014

2014

2014

Productiegerelateerde bijdrage

876.720

913.632

953.585

936.741

942.700

970.146

– 27.446

               

Bijdrage voor gerechtskosten

4.539

3.943

3.799

4.108

3.654

4.237

– 583

               

Bijdrage voor overige uitgaven

             

Bijzondere kamers rechtspraak

9.844

8.034

7.946

8.051

8.007

8.055

– 48

College van Beroep v/h bedrijfsleven

5.903

5.960

5.994

6.052

6.624

6.055

569

Megazaken

13.440

14.953

15.471

16.318

16.806

16.744

62

               

Bijdrage Niet-BFR 2005 taken

             

Tuchtrecht

2.892

3.013

3.083

3.555

2.992

3.154

– 162

Cie van toezicht

5.410

5.462

5.897

6.087

6.116

6.090

26

Overige taken

73

74

73

0

201

0

201

Totaal

918.821

955.071

995.739

980.912

987.100

1.014.481

– 27.381

Productie

Hieronder is de realisatie weergegeven over het aantal afgedane zaken door de rechtspraak. De instroom was in 2014 ongeveer even hoog in 2013. Het aantal afgehandelde zaken was in 2014 iets hoger dan in 2013. Zowel de instroom als het aantal afgehandelde zaken was lager dan aanvankelijk bij de begroting was geraamd. In 2014 stroomde er ruim 1,75 miljoen zaken in bij de gerechten. Het aantal afgehandelde zaken bedroeg eveneens ruim 1,75 miljoen. Er is ten opzichte van 2013 sprake van een stijging bij kanton- en bestuurszaken en een daling bij civiel, straf en vreemdelingenzaken. In het jaarverslag van de Rechtspraak wordt meer gedetailleerd ingegaan op de diverse ontwikkelingen.

Tabel 7.2 Productie
 

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2010

2011

2012

2013

2014

2014

2014

Totaal

1.959.617

1.806.870

1.678.065

1.716.131

1.752.433

1.834.654

– 82.222

               

Gerechtshoven

             

Civiel

16.661

17.308

16.427

16.287

15.393

16.60

– 1.227

Straf

37.815

38.789

38.504

38.648

38.329

37.593

736

Belasting

3.657

4.130

3.621

4.032

5.613

3.639

1.974

               

Rechtbanken

             

Civiel1

288.057

340.531

336.186

336.377

298.448

342.754

– 44.306

Straf

195.955

196.996

191.750

190.055

178.479

175.124

3.355

Bestuur (exclusief VK)

46.963

47.668

44.892

47.546

49.495

49.025

470

Bestuur (VK)

50.739

43.519

40.169

35.588

29.746

52.910

– 23.164

Kanton2

1.288.999

1.083.128

973.516

1.014.585

1.101.611

1.122.223

– 20.612

Belasting

23.221

27.326

25.750

26.098

28.346

26.421

1.925

               

Bijzondere colleges

             

Centrale Raad van beroep

7.550

7.475

7.250

6.915

6.973

8.346

– 1.373

1

vanaf 2011 worden gezamenlijk gezagsverzoeken (circa 43.000) bij civiel geteld i.p.v. bij kanton.

2

vanaf 2011 worden akten en verklaringen bij kanton niet meer meegeteld als product.

Doorlooptijden

Hieronder is de realisatie van de doorlooptijden van de door de rechtspraak afgedane zaken. In het jaarverslag van de Rechtspraak, uitgebracht door de Raad voor de rechtspraak, dat tevens aan de Staten-Generaal wordt aangeboden, wordt meer gedetailleerd ingegaan op de diverse ontwikkelingen binnen de rechtspraak in 2014.

Tabel 7.3 Doorlooptijden
 

Norm

Realisatie

     

2011

2012

2013

2014

Civiel-handelszaken rechtbanken

           

Handelszaken met verweer – norm 1

90%

≤ 2 jaar

87%

84%

81%

86%

Handelszaken met verweer – norm 2

70%

≤ 1 jaar

62%

54%

55%

60%

Handelszaken zonder verweer (verstek)

90%

≤ 6 wkn.

85%

78%

77%

79%

Beëindigde faillissementen

90%

≤ 3 jaar

80%

81%

81%

79%

Handelsrekesten (vooral insolventie)

90%

≤ 3 mnd.

83%

83%

81%

83%

Kort gedingen / vovo's (inclusief familierecht)

95%

≤ 3 mnd.

92%

93%

93%

92%

             

Civiel-familiezaken rechtbanken

           

Scheidingszaken totaal (exclusief vovo's)

95%

≤ 1 jaar

93%

94%

94%

93%

– waarvan op gemeenschappelijk verzoek

95%

≤ 2 mnd.

93%

91%

90%

90%

Alimentatiezaken, bijstandsverhaal

90%

≤ 1 jaar

93%

93%

93%

92%

Omgang- en gezagzaken

85%

≤ 1 jaar

83%

83%

83%

83%

Jeugdbeschermingszaken kinderrechter

90%

≤ 3 mnd.

92%

91%

90%

90%

– waarvan eerste verzoeken tot OTS

80%

≤ 3 wkn.

81%

80%

72%

71%

             

Bestuursrechtelijke zaken rechtbanken

           

Reguliere bestuurszaken, bodemzaken – norm 1

90%

≤ 1 jaar

75%

81%

84%

85%

Reguliere bestuurszaken, bodemzaken – norm 2

70%

≤ 9 mnd.

59%

68%

68%

70%

Voorlopige voorzieningen bestuur regulier

90%

≤ 3 mnd.

93%

92%

95%

95%

Vreemdelingenzaken, bodemzaken

90%

≤ 9 mnd.

73%

80%

81%

88%

Belastingzaken lokaal, bodemzaken

90%

≤ 9 mnd.

56%

57%

62%

62%

Rijksbelastingzaken, bodemzaken – norm 1

90%

≤ 18 mnd.

79%

80%

86%

76%

Rijksbelastingzaken, bodemzaken – norm 2

70%

≤ 1 jaar

61%

63%

67%

60%

             

Kantonzaken

           

Handelszaken met verweer – norm 1

90%

≤ 1 jaar

95%

95%

94%

95%

Handelszaken met verweer – norm 2

75%

≤ 6 mnd.

80%

80%

75%

77%

Arbeidsontbindingen op tegenspraak

95%

≤ 3 mnd.

94%

97%

96%

95%

Handelsrekesten, niet-arbeidszaken

95%

≤ 6 mnd.

87%

88%

87%

86%

Handelszaken zonder verweer (verstek)

90%

≤ 6 wkn.

98%

97%

97%

98%

Geregelde arbeidsontbindingen

90%

≤ 15 dgn.

87%

87%

79%

87%

Kort gedingen / vovo's

95%

≤ 3 mnd.

96%

97%

97%

97%

Overtredingszaken

85%

≤ 1 mnd.

87%

90%

86%

89%

Mulderzaken

80%

≤ 3 mnd.

78%

84%

66%

63%

             

Strafzaken rechtbanken

           

Strafzaken MK (= meervoudig behandeld)

90%

≤ 6 mnd.

83%

82%

78%

81%

Politierechterzaken (incl. economische)

90%

≤ 5 wkn.

85%

88%

87%

87%

Strafzaken bij de kinderrechter (enkelvoudig)

85%

≤ 5 wkn.

77%

82%

77%

83%

Raadkamerzaken m.b.t. voorlopige hechtenis

100%

≤ 2 wkn.

100%

100%

99%

99%

Raadkamerzaken niet voorlopige hechtenis

85%

≤ 4 mnd.

83%

85%

72%

78%

Uitwerken strafzaken (EK+MK) i.v.m. hoger beroep, jeugd

100%

≤ 4 wkn.

nog niet meetbaar

 

Uitwerken strafzaken (EK+MK) i.v.m. hoger beroep, niet jeugd

100%

≤ 16 wkn.

nog niet meetbaar

 

– waarvan gedetineerdenzaken

100%

≤ 3 mnd.

nog niet meetbaar

 
             

Civiel – handelszaken hoven

           

Handelszaken dagvaardingen – norm 11

90%

≤ 2 jaar

79%

80%

80%

80%

Handelszaken dagvaardingen – norm 2

70%

≤ 1 jaar

43%

46%

46%

48%

Isolventierekesten

90%

≤ 2 mnd.

49%

51%

31%

57%

Handelsrekesten, niet insolventie

90%

≤ 6 mnd.

53%

56%

52%

49%

             

Civiel – familiezaken hoven

           

Familierekesten

90%

≤ 1 jaar

89%

91%

91%

92%

– waarvan Jeugdbeschermingszaken

90%

≤ 4 mnd.

84%

89%

85%

83%

             

Belastingzaken hoven

           

Belastingzaken – norm 1

90%

≤ 18 mnd.

74%

73%

76%

75%

Belastingzaken – norm 2

70%

≤ 1 jaar

46%

44%

44%

53%

             

Strafzaken hoven

           

Meervoudige Kamer-zaken

85%

≤ 9 mnd.

56%

59%

63%

67%

EK-strafzaken, niet kantonappellen

85%

≤ 6 mnd.

30%

22%

24%

41%

EK-strafzaken, kantonappellen

85%

≤ 6 mnd.

70%

49%

42%

43%

Raadkamer m.b.t. Voorlopige Hechtenis

90%

≤ 2 wkn.

50%

50%

56%

63%

Raadkamer niet m.b.t. Voorlopige Hechtenis

80%

≤ 4 mnd.

34%

36%

46%

50%

Klachten niet vervolgen (12 Sv)

85%

≤ 6 mnd.

53%

46%

34%

35%

Uitwerken (MK) strafzaak i.v.m. cassatie

100%

≤ 6 mnd.

68%

64%

70%

70%

1

De norm is aangescherpt van 80% naar 90%

Licence