Base description which applies to whole site

2. Rechtmatigheid

De verantwoording in het departementale jaarverslag is met uitzondering van begrotingsartikel 15 Media in overeenstemming met de begrotingswetten, de Europese regelgeving, Nederlandse wetten, algemene maatregelen van bestuur en in ministeriële regelingen opgenomen bepalingen. Voor de bepaling van fouten en onzekerheden is de rijksbrede normering toegepast.

Op begrotingsartikel 15 bedraagt het totaal aan fouten in de uitgaven en ontvangsten € 142,8 miljoen. Daarnaast bestaat op dit artikel een onzekerheid van € 1,2 miljoen in de uitgaven en ontvangsten. De rapporteringstolerantie voor dit artikel bedraagt € 40,4 miljoen. Per abuis is de reguliere kwartaalbevoorschotting aan het Commissariaat voor de Media (€ 142,8 miljoen) niet begin januari 2015, maar op 30 december 2014 betaald. Deze formele fout heeft materieel geen effect op de taakuitoefening van het Commissariaat. Bovenstaande is per brief met de Tweede Kamer gedeeld.

Licence