Base description which applies to whole site

C. JAARREKENING

Departementale verantwoordingsstaat 2014 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

35.163.449

35.022.913

1.232.113

36.883.739

35.994.893

1.254.495

1.720.290

971.980

22.382

                     
 

Beleidsartikelen

34.923.359

34.782.823

1.231.546

36.627.561

35.738.715

1.244.301

1.704.202

955.892

12.755

01

Primair onderwijs

9.587.743

9.588.959

1.661

9.558.272

9.674.957

18.171

– 29.471

85.998

16.510

03

Voortgezet onderwijs

7.263.617

7.263.617

4.661

7.486.937

7.315.883

8.588

223.320

52.266

3.927

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3.892.744

3.830.290

0

3.898.698

3.757.009

8.038

5.954

– 73.281

8.038

06

Hoger beroepsonderwijs

2.573.655

2.595.377

1.213

2.961.392

2.732.897

2.615

387.737

137.520

1.402

07

Wetenschappelijk onderwijs

4.074.179

4.070.873

16

4.293.686

4.152.113

10.426

219.507

81.240

10.410

08

Internationaal beleid

11.652

13.421

99

13.973

12.330

310

2.321

– 1.091

211

09

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

403.506

403.506

6.000

153.898

339.016

6.544

– 249.608

– 64.490

544

11

Studiefinanciering

4.256.376

4.256.376

766.271

4.846.345

4.846.345

751.400

589.969

589.969

– 14.871

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

115.064

115.064

4.701

102.472

102.472

3.645

– 12.592

– 12.592

– 1.056

13

Lesgelden

7.087

7.087

247.762

7.116

7.116

224.407

29

29

– 23.355

14

Cultuur

919.248

740.522

1.561

766.072

709.466

13.380

– 153.176

– 31.056

11.819

15

Media

977.240

977.571

197.500

1.180.980

1.149.484

196.571

203.740

171.913

– 929

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

829.799

905.368

101

1.342.276

926.503

117

512.477

21.135

16

25

Emancipatie

11.449

14.792

0

15.444

13.124

89

3.995

– 1.668

89

                     
 

Niet-beleidsartikelen

240.090

240.090

567

256.178

256.178

10.194

16.088

16.088

9.627

91

Nominaal en onvoorzien

5.367

5.367

0

0

0

0

– 5.367

– 5.367

0

95

Apparaatskosten

234.723

234.723

567

256.178

256.178

10.194

21.455

21.455

9.627

Licence