Base description which applies to whole site

Bijlage 3: externe inhuur

Tabel 1 Externe inhuur

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslagjaar 2014 (bedragen x € 1.000)

 

Uitgaven 2014

Apparaatskosten:

 

1

Interim-management

32

2

Organisatie- en Formatieadvies

189

3

Beleidsadvies

764

4

Communicatieadvisering

513

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

1.498

     

5

Juridisch Advies

772

6

Advisering opdrachtgevers automatisering

3.805

7

Accountancy, financiën en administratieve organisatie

442

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

5.019

8

Uitzendkrachten (formatie & piek)

27.373

Ondersteuning bedrijfsvoering (som 8)

27.373

Totaal uitgaven inhuur externen

33.890

     

Realisatie externe inhuur

33.890

Personele uitgaven

290.523

Totaal

324.413

Percentage externe inhuur

10,45%

   

Inhuur externen buiten mantelcontracten

 

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

Toelichting:

De realisatie 2014 is 10,45%. Ten opzichte van de inhuur in 2013 (10,19%) betekent dit een minieme procentuele stijging. De inhuur is nog steeds iets boven de norm van 10%. Dit komt omdat de Dienst Uitvoering Onderwijs vanwege grote systeemvernieuwing een flexibele schil aanhoudt die geleidelijk zal worden afgebouwd en omdat het Nationaal Archief voor grote automatiseringsprojecten veel inhuur nodig heeft.

Licence