Base description which applies to whole site

7. DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT

Departementale verantwoordingsstaat 2014 van het Ministerie van Defensie (X)

(Bedragen x € 1.000)
 

1

2

3=2–1

Artikel Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

8.025.899

7.602.033

326.797

7.678.114

7.787.751

291.043

– 347.785

185.718

– 35.754

                   

Beleidsartikelen

6.161.877

5.738.011

319.889

6.008.858

6.094.439

266.683

– 153.019

356.428

– 53.206

                   

1. Inzet

6.250

6.250

1.407

263.764

252.576

11.645

257.514

246.326

10.238

2. Taakuitvoering zeestrijdkrachten

694.784

694.784

20.044

750.869

736.193

19.714

56.085

41.409

– 330

3. Taakuitvoering landstrijdkrachten

1.105.853

1.105.853

20.523

1.290.862

1.203.245

21.691

185.009

97.392

1.168

4. Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

638.348

638.348

15.227

704.621

653.271

13.052

66.273

14.923

– 2.175

5. Taakuitvoering koninklijke marechaussee

311.529

311.529

4.590

337.665

333.990

6.529

26.136

22.461

1.939

6. Investeringen krijgsmacht

1.617.520

1.193.654

163.788

996.956

1.065.480

119.620

– 620.564

– 128.174

– 44.168

7. Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieelorganisatie

815.316

815.316

42.933

606.479

788.427

25.189

– 208.837

– 26.889

– 17.744

8. Ondersteuning krijgsmacht door Commando Dienstencentra

972.277

972.277

51.377

1.057.642

1.061.257

49.243

85.365

88.980

– 2.134

                   

Niet-beleidsartikelen

1.864.022

1.864.022

6.908

1.669.256

1.693.312

24.360

– 194.766

– 170.710

17.452

                   

9. Algemeen

113.716

113.716

0

81.246

100.370

0

– 32.470

– 13.346

0

10. Centraal apparaat

1.698.315

1.698.315

6.908

1.584.117

1.589.049

24.360

– 114.198

– 109.266

17.452

11 Geheime uitgaven

5.264

5.264

0

3.893

3.893

0

– 1.371

– 1.371

0

12 Nominaal en onvoorzien

46.727

46.727

0

0

0

0

– 46.727

– 46.727

0

Licence