Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2: INHUUR EXTERNEN

Ministerie van Defensie Verslagjaar 2014 (Bedragen x € 1.000)

Programma- en apparaatskosten

   

1. Interim-management

3.358

 

2. Organisatie- en formatieadvies

989

 

3. Beleidsadvies

27

 

4. Communicatieadvisering

   

Beleidsgevoelig

 

4.374

5. Juridisch advies

291

 

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

46.347

 

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

185

 

(Beleids)ondersteunend

 

46.823

8. Uitzendkrachten (formatie en piek)

54.387

 

Ondersteuning bedrijfsvoering

 

54.387

Totaal uitgaven inhuur externen

 

105.584

In 2014 gaf het Ministerie van Defensie € 105,6 miljoen uit aan externe inhuur. De uitgaven voor het ambtelijke personeel bedroegen € 3,1 miljard. Het inhuurpercentage van Defensie, conform de Rijksbrede normering, komt uit op 3,3 procent.

Inhuur externen buiten mantelcontracten 2014

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

Toelichting

 
Licence