Base description which applies to whole site

BIJLAGE 3: AFGEROND EVALUATIE- EN OVERIG ONDERZOEK

In deze bijlage bij het jaarverslag wordt een overzicht opgenomen van de onderzoeken die in het begrotingsjaar (t) zijn gestart dan wel zijn voltooid. Het overzicht maakt onderscheid tussen onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid en ander onderzoek. Binnen het onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid worden beleidsdoorlichtingen apart vermeld. Ook ex-ante en ex-post evaluatieonderzoek naar de doeltreffendheid en/of doelmatigheid wordt opgenomen.

Bijlage afgerond evaluatie- en overig onderzoek

Artikel

Titel/onderwerp

jaar van afronding

vindplaats

1. Inzet

     

1.a. Beleidsdoorlichting(en)

Bescherming kwetsbare scheepvaart nabij Somalië

2014

31 516, nr. 6

 

Inzet defensiepersoneel en -materieel voor ISAF, i.h.k.v. de eindevaluatie ISAF, incl. Bos en Van Geel-gelden

2011

27 925, nr. 436

1.b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie Nederlandse inzet in de antipiraterijoperaties Atalanta en Ocean Shield 2013

2014

29 521, nr. 264

 

Tussentijdse evaluatie van Nederlandse militaire bijdragen aan lopende operaties 2013

2014

29 521, nr. 244

 

Eindevaluatie geïntegreerde politietrainingsmissie

2014

27 925, nr. 489

 

Tussentijdse evaluatie van overige operaties 2012

2013

27 925, nr. 208

 

Tussentijdse evaluatie missies en Security Sector Reform en Development activiteiten 2011

2012

29 521, nr. 185

 

Brede evaluatie inzet Vessel Protection Detachments

2012

32 706, nr. 35

 

Eindevaluatie inzet antipiraterijoperaties Atalanta en Ocean Shield van juli 2010 tot juni 2011

2012

32 706, nr. 26

 

Tussentijdse evaluatie kleine missies en SSR-/SSD-activiteiten 2010

2011

29 521, nr. 167

 

Eindevaluatie inzet Vessel Protection Detachments 2011–1 en 2011–2

2011

32 706, nr. 10

 

Tussentijdse evaluatie kleinschalige missies 2009

2010

29 521, nr. 141

       

4. Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

     

1.a. Beleidsdoorlichting(en)

Strategische luchttransportcapaciteit

2013

31 516, nr. 2

       

5. Taakuitvoering marechaussee

     

1.a. Beleidsdoorlichting(en)

Inzet KMar mensenhandel en mensensmokkel

2013

31 516, nr. 3

       

8. Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra

   

1.a. Beleidsdoorlichting(en)

Actieplan werving en behoud

2013

31 516, nr. 4

       

10. Centraal apparaat

     

1.b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie veteranenbeleid

2011

30 139, nr. 93

Licence