Base description which applies to whole site

b. Artikel 68 maatregelen

Op basis van artikel 68 mag Nederland een deel van de nationale enveloppe voor inkomenssteun herbestemmen voor het stimuleren van bijvoorbeeld milieuvriendelijke landbouw, kwaliteitslandbouw en risicoverzekeringen.

In 2011 is besloten het bestaande pakket artikel 68 maatregelen te continueren en in aanvraagjaren 2012 en 2013 (begrotingsjaren 2013 en 2014) verder uit te bouwen.

In onderstaande tabel1 is een overzicht gegeven van de lopende artikel 68 maatregelen in begrotingsjaar 2014.

Tabel 1. Overzicht van de artikel 68 maatregelen in begrotingsjaar 2014

Bedragen x € 1 mln

Begroting

2014

Realisatie 2014

Dierenwelzijn

   

• Investeringsregeling duurzame stallen (alle dierlijke sectoren)

14,2

12,2

• Subsidieregeling diervriendelijk produceren (leghennen, vleesrunderen, vleeskalveren, varkens en vleeskuikens; elk € 300.000)

1,5

0,2

• Diervriendelijke kalvervloeren

0,8

0,2

• Stimulering precisielandbouw en milieuvriendelijke bewaarplaatsen

11,4

7,7

Vaarvergoeding

1,1

0,6

Elektronische identificatie en registratie schapen/geiten

   

• Investering identificatie en registratie

1,5

1,2

Verzekeringen

   

• brede weersverzekering

7,6

3,9

• risicoverzekeringen dier/plant

2,2

 

instandhouding vezelgewassen

0,9

0,7

Totaal

41,2

26,7

Licence