Base description which applies to whole site

97. Aflopende regelingen

Artikel

Voor de financiële afwikkeling en verantwoording van een aantal aflopende regelingen is in de begroting een afzonderlijke voorziening getroffen.

Budgettaire gevolgen

Tabel 97.1 Begrotingsgefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 97 (x € 1.000)

artikelonderdeel

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Begroting 2014

Verschil 2014

Verplichtingen

799

0

0

0

Uitgaven

8.836

5.396

7.952

929

0

0

0

               

Programma-uitgaven

8.836

5.396

7.952

929

0

0

0

Aflopende regelingen

8.836

5.396

7.952

929

0

0

0

               

Ontvangsten

5.782

16.120

426

510

4

0

4

A. Programma-uitgaven

Toelichting

Het gaat hier om nadeclaraties of vergoedingen van nabetalingen op grond van gerechtelijke uitspraken (bezwaar- en beroepsprocedures) naar aanleiding van geschillen in het verleden. Er zijn in 2014 geen uitgaven gedaan.

B. Ontvangsten

De ontvangsten hebben betrekking op terugvorderingen Regeling Schoonmaakdiensten Particulieren en loonkostensubsidies.

Licence