Base description which applies to whole site

8. SAMENVATTENDE VERANTWOORDINGSSTAAT AGENTSCHAPPEN

Tabel 8.1 Samenvattende verantwoordingsstaat 2014 inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) (bijdragen x € 1.000)
 

(1)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2014

(3)=(2)-(1)

Verschil

(4)

Realisatie 2013

Agentschap SZW

       
         

Totale baten

15.430

19.763

4.333

20.651

Totale lasten

15.430

20.453

5.023

20.737

Saldo van baten en lasten

0

– 690

– 690

– 86

         

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

750

1.503

753

1.293

Licence