Base description which applies to whole site

4.3. Ontwikkeling premies voor Zvw en AWBZ

Tabel 19 geeft een overzicht van de premies Zvw en AWBZ conform de stand ontwerpbegroting 2014 en conform de (voorlopige) realisatie.

Tabel 19 Premieoverzicht
 

Begroting 2014

Mutaties 2014

Jaarverslag 2014

 

a

b

c=a+b

Zvw

     

Inkomensafhankelijke bijdrage regulier (in %)

7,5

0

7,5

Inkomensafhankelijke bijdrage laag (in %)

5,4

0

5,4

Nominale premie (jaarbedrag in €)

1.226

– 128

1.098

       

AWBZ

     

Procentuele premie (in %)

12,65

0

12,65

Bron: VWS, CPB.

Zowel de AWBZ-premie als de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw zijn vastgesteld conform het percentage uit de ontwerpbegroting 2014.

De nominale premie Zvw voor 2014 is door de verzekeraars € 128 lager vastgesteld dan geraamd in de begroting 2014. De nominale premie is daardoor van 2013 op 2014 gedaald met € 115, terwijl een stijging met € 13 werd verwacht.

Licence