Base description which applies to whole site

I Saldibalans per 31 december 2014

 

x EUR 1.000

 

x EUR 1.000

2014

2013

2014

2013

1

Uitgaven ten laste van de begroting

2.813.122

3.017.556

2

Ontvangsten ten gunste van de begroting

131.844

80.451

       

4a

Rekening-courant RHB

2.681.278

2.937.105

Intra-comptabele activa

2.813.122

3.017.556

Intra-comptabele passiva

2.813.122

3.017.556

 

10

Extra-comptabele vorderingen

1.320.749

1.348.015

10a

T.r. extra-comptabele vorderingen

1.320.749

1.348.015

12

Voorschotten

3.923.024

4.169.329

12a

T.r. voorschotten

3.923.024

4.169.329

13a

T.r. garantieverplichtingen

2.215.415

2.283.574

13

Garantieverplichtingen

2.215.415

2.283.574

14a

T.r. openstaande verplichtingen

6.512.308

6.922.384

14

Openstaande verplichtingen

6.512.308

6.922.384

15

Deelnemingen

65.693

66.660

15a

Tegenrekening deelnemingen

65.693

66.660

Extra-comptabele activa

14.037.189

14.789.962

Extra-comptabele passiva

14.037.189

14.789.962

 

Totaal activa

16.850.311

17.807.518

Totaal passiva

16.850.311

17.807.518

Licence