Base description which applies to whole site

C. JAARREKENING

Departementale verantwoordingsstaat 2014 Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)
(Bedragen x EUR 1.000)
     

(1)

   

(2)

   

(3)

 
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

3.367.959

2.795.676

96.030

2.403.053

2.813.131

131.844

– 964.906

17.455

35.814

                     
 

Beleidsartikelen

3.367.959

2.795.676

96.030

2.403.053

2.813.131

131.844

– 964.906

17.455

35.814

                     

1

Duurzame handel en investeringen

947.055

418.256

9.315

756.071

391.412

5.132

– 190.984

– 26.844

– 4.183

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

709.650

586.953

 

209.298

548.937

 

– 500.352

– 38.016

 

3

Sociale vooruitgang

486.048

1.018.987

 

609.348

1.014.820

 

123.300

– 4.167

 

4

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

799.569

692.469

 

567.816

572.894

 

– 231.753

– 119.575

 

5

Versterkte kaders voor ontwikkeling

425.637

79.011

86.715

260.520

285.068

126.712

– 165.117

206.057

39.997

Licence