Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2: AFGERONDE EVALUATIE- EN OVERIGE ONDERZOEKEN2 3 4

1

Duurzame handel en investeringen

Doelstelling

Titel

Jaar van afronding

1a

beleidsdoorlichtingen

     
   

1.3

Op zoek naar focus en effectiviteit – Beleidsdoorlichting van de Nederlandse inzet voor private sector ontwikkeling 2005–2012

2014

1b

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
   

1.3

Investment Climate Facility for Africa

2013

   

1.3

Initiatief Duurzame Handel

2014

   

1.2

Netherlands Business Support (NBSO) netwerk

2014

   

1.3

FMO-CD (capacity development)

2011

3

Overig onderzoek

     
   

1.1

Systematic review maatschappelijk verantwoord ondernemen

2013

   

1.1

Return on aid for Dutch exports

2014

   

1.2

Holland Branding

2013

   

1.3

Publiek Private Partnerschappen

2013

   

1.3

FMO-A

2014

   

1.3

Schoklandakkoorden

2014

   

1.4

Fiscal Treaties

2014

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

Doelstelling

Titel

Jaar van afronding

1a

beleidsdoorlichtingen

     
   

2.2

Van infrastructuur naar duurzame impact: beleidsdoorlichting van de Nederlandse bijdrage aan drinkwater en sanitaire voorzieningen (1990–2011)

2012

1b

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
   

2.2

Water en sanitaire voorzieningen in Benin

2011

   

2.2

Water en sanitaire voorzieningen in Mozambique

2011

   

2.2

Aqua for all programma «Building bridges connecting water»

2013

   

2.3

Daey Ouwens Fonds

2014

   

2.3

Energieactiviteiten in Indonesië

2014

   

2.3

Energieactiviteiten in Rwanda

2014

   

2.3

Energising Development (EnDevII)

2014

   

2.3

Fonds Duurzame Biomassa

2013

3

Overig onderzoek

     
   

2.1

Systematic review voedselzekerheid

2012

   

2.3

Evaluatie Rio-verdragen (GEO-5)

2012

   

2.3

Evaluatie Interdepartementaal beleidsprogramma biodiversiteit

2012

   

2.3

Systematic review hernieuwbare energie

2013

3

Sociale vooruitgang

Doelstelling

Titel

Jaar van afronding

1a

beleidsdoorlichtingen

     
   

3.1

Balancing Ideals with Practice – Policy Evaluation of Dutch Involvement in Sexual and Reproductive Health and Rights (2007–2012)

2013

   

3.4

Education matters: Policy review of the Dutch contribution to basic education 1999–2009

2011

1b

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
   

3.1

Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (o.a. Nicaragua, Mali, Bangladesh)

2013

   

3.3

Evaluation of the Dutch support to capacity development: Facilitating resourcefulness (case studies Ghana, SNV, Agriterra, PSO, NCEA)

2011

   

3.3

Evaluation of Dutch support to capacity development: the case of NIMD

2011

   

3.3

Vakbondsmedefinancieringsprogramma

2012

   

3.3

Useful Patchwork, Direct financing of local NGO's

2014

   

3.3

Between ambitions and ambivalence (SNV)

2014

   

3.3

Investeren in wereldburgerschap (NCDO)

2014

   

3.4

Basisonderwijs Bangladesh

2011

   

3.4

Basisonderwijs Bolivia

2011

   

3.4

Basisonderwijs Zambia

2011

   

3.4

Netherlands Fellowship Programme/ Netherlands Institutional Capacity Development in Higher Education

2012

3

Overig onderzoek

     
   

3.1

International Planned Parenthood Federation

2011

   

3.1

Early childhood development (UNICEF)

2011

   

3.3

Kwaliteitsoordeel programmaevaluaties

2011

4

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

Doelstelling

Titel

Jaar van afronding

1a

beleidsdoorlichtingen

     
   

4.3

Op zoek naar nieuwe verhoudingen – Evaluatie van het Nederlandse buitenlandbeleid in Latijns-Amerika

2013

   

4.3

Investeren in stabiliteit. Het Nederlandse fragiele statenbeleid doorgelicht

2013

1b

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
   

4.1

Haïti noodhulp

2011

   

4.1

Eindevaluatie ISAF/Uruzgan incl. subsidieregeling «Fonds economische opbouw Uruzgan»

2011

   

4.1

Conflictpreventie en vredesopbouw in DRC (multi-donor)

2011

3

Overig onderzoek

     
   

4.1

Van noodhulp naar wederopbouw

2013

     

Central Emergency Response (CERF)

2011

   

4.1

Common Humanitarian Funds

2011

   

4.1

Global logistics WFP (multi-donor)

2012

5

Versterkte kaders voor ontwikkeling

Doelstelling

Titel

Jaar van afronding

1a

beleidsdoorlichtingen

     
   

5.2

Begrotingssteun: Resultaten onder voorwaarden

2013

   

5.3

Evaluatie Consulaire dienstverlening doorgelicht 2007–2010 1

2011

1b

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
   

5.1

Nederlandse inzet bij de Wereldbank

2013

   

5.2

Deelonderzoek relatie begrotingssteun en armoede (multi-donor): Zambia etc.

2011

   

5.2

Implementatie van de Paris Declaration

2011

   

5.2

Wederzijdse belangen-wederzijdse voordelen: Evaluatie van de schuldverlichtingsovereenkomst van 2005 tussen de Club van Parijs en Nigeria

2011

   

5.2

Twinning Suriname

2011

3

Overig onderzoek

     
   

5.1

One UN (Delivering as one)

2012

   

5.1

Multilateral Effectiveness Review Unicef

2013

   

5.2

Autonomy, partnership and beyond, a counterfactual analysis of policy coherence for Ghana

2014

   

5.3

Evaluatie Stichting Duurzame Terugkeer

2011

   

5.3

Pilot Circulaire Migratie

2012

   

5.3

Migratie en Ontwikkeling

2012

1

Dit is gecombineerd met de beleidsdoorlichting van beleidsdoelstelling 4.1 en 4.2 van BZ begroting.

Licence