Base description which applies to whole site

2. DE SAMENVATTENDE VERANTWOORDINGSSTAAT BATEN-LASTENAGENTSCHAPPEN

Samenvattende verantwoordingsstaat 2014 inzake baten-lastenagentschappen van Wonen en Rijksdienst (XVIII)
(Bedragen x € 1.000)

Naam

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

(4)

Baten-lastenagentschap

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2013

Logius

       

Totale baten

91.270

115.767

24.497

100.064

Totale lasten

92.470

116.910

24.440

98.024

Saldo van baten en lasten

– 1.200

– 1.143

57

2.040

         

Totale kapitaalontvangsten

5.000

764

– 4.236

0

Totale kapitaaluitgaven

6.381

6.799

418

2.107

         

P-Direkt

       

Totale baten

73.853

70.327

– 3.526

71.992

Totale lasten

74.595

73.876

– 73.831

71.510

Saldo van baten en lasten

– 742

– 3.549

– 2.807

482

         

Totale kapitaalontvangsten

10.000

0

– 10.000

9.500

Totale kapitaaluitgaven

23.350

15.617

– 7.733

23.827

         

Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

       

Totale baten

107.645

129.859

22.214

102.333

Totale lasten

107.251

140.260

33.009

109.829

Saldo van baten en lasten

394

– 10.401

– 10.795

– 7.496

         

Totale kapitaalontvangsten

1.000

7.151

6.151

3.815

Totale kapitaaluitgaven

1.298

3.653

2.355

2.394

         

FMHaaglanden

       

Totale baten

104.045

114.625

10.580

116.867

Totale lasten

104.045

116.658

12.613

118.087

Saldo van baten en lasten

0

– 2.033

– 2.033

– 1.220

         

Totale kapitaalontvangsten

8.400

5.011

– 3.389

1.103

Totale kapitaaluitgaven

13.381

12.775

– 606

12.827

         

SSC ICT Haaglanden

       

Totale baten

117.200

114.608

– 2.592

116.985

Totale lasten

117.200

116.093

– 1.107

107.063

Saldo van baten en lasten

0

– 1.485

– 1.485

9.922

         

Totale kapitaalontvangsten

18.800

22.040

3.240

51.846

Totale kapitaaluitgaven

35.300

37.476

2.176

54.600

         

Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT

       

Totale baten

0

71.382

71.382

Totale lasten

0

70.841

70.841

Saldo van baten en lasten

0

541

541

 
         

Totale kapitaalontvangsten

0

5.000

5.000

Totale kapitaaluitgaven

0

10.844

10.844

         

Rijksgebouwendienst

       

Totale baten

1.304.424

1.322.038

17.614

1.437.820

Totale lasten

1.258.773

1.240.376

– 18.397

1.423.747

Saldo van baten en lasten

45.651

81.662

36.011

14.073

         

Totale kapitaalontvangsten

554.550

290.999

– 263.551

277.201

Totale kapitaaluitgaven

817.120

687.276

– 129.844

900.405

         

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

       

Totale baten

22.449

25.592

3.143

24.304

Totale lasten

22.261

22.933

672

21.181

Saldo van baten en lasten

188

2.659

2.471

3.123

         

Totale kapitaalontvangsten

23.200

12.023

– 11.177

8.417

Totale kapitaaluitgaven

23.707

9.256

– 14.451

5.696

         

Dienst van de Huurcommissie

       

Totale baten

12.183

15.488

3.305

18.068

Totale lasten

12.558

16.597

4.039

19.888

Saldo van baten en lasten

– 375

– 1.109

– 734

 
         

Totale kapitaalontvangsten

0

1.808

1.808

0

Totale kapitaaluitgaven

1.372

1.231

– 141

1.477

         
         
Licence