Base description which applies to whole site

4.1 Samenvattende verantwoordingsstaat 2015 inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van Algemene Zaken (III)

Samenvattende verantwoordingsstaat 2015 inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van Algemene Zaken (III) (bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

(4)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2014

Baten en lastenagentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC)

       
         

Totale baten

79.520

90.285

10.765

92.649

Totale lasten

79.520

89.506

9.986

91.909

Saldo van baten en lasten

0

780

780

741

         

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

0

301

301

0

Toelichting:

Sinds 2014 is de media-omzet opgenomen in de staat van baten en lasten. De baten en lasten worden hierna toegelicht.

Licence