Base description which applies to whole site

Artikel 3. Nominaal en onvoorzien

Beleidsartikel 3 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2011

2012

2013

2014

Realisatie 2015

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2015

Verschil 2015

Verplichtingen:

0

0

0

0

0

803

– 803

                 

Uitgaven:

0

0

0

0

0

803

– 803

                 

3.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

33

– 33

                 

3.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

360

– 360

                 

3.3

Onvoorzien

0

0

0

0

0

410

– 410

3.1 Loonbijstelling

Een deel van het budget is ingezet voor de versterking van de formatie van Koninkrijksrelaties en een deel is ingezet voor de wisselkoersproblematiek.

3.2 Prijsbijstelling

Een deel van het budget is ingezet voor de versterking van de formatie van Koninkrijksrelaties en een deel is ingezet voor de wisselkoersproblematiek.

3.3 Onvoorzien

Een deel van het budget is ingezet voor de versterking van de formatie van Koninkrijksrelaties en een deel is ingezet voor de wisselkoersproblematiek.

Licence