Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 3 Nominaal en onvoorzien

D1 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Verplichtingen:

0

178

803

551

305

310

320

                 

Uitgaven:

0

178

803

551

305

310

320

                 

3.1

Loonbijstelling

0

34

33

33

33

33

33

3.2

Prijsbijstelling

0

106

360

108

50

31

41

3.3

Onvoorzien

0

38

410

410

222

246

246

Licence