Base description which applies to whole site

Artikel 6 Bijdragen ten laste van andere begrotingen van het Rijk

Omschrijving van de samenhang met het beleid

Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van de begroting van IenM komen. De doelstellingen van het onderliggend beleid zijn terug te vinden in het jaarverslag Hoofdstuk XII. Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26 Bijdragen aan de Investeringsfondsen van het jaarverslag Hoofdstuk XII.

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1.000)

6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

     

Realisatie

Begroting

Verschil

 
 

2012

2013

2014

2015

2015

2015

 

Ontvangsten

 

973.745

1.075.289

1.053.156

1.124.584

– 71.428

 

6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

 

973.745

1.075.289

1.053.156

1.124.584

– 71.428

 

6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

 

973.745

1.075.289

1.053.156

1.124.584

– 71.428

1)

  • Ad 1) Bij 1e suppletoire wet 2015 is een kasschuif van € 75 miljoen via de algemene middelen op het Deltafonds van 2015 naar 2019 aangebracht. Deze kasschuif was nodig om het ritme van het meerjarige programma en het budget op het Deltafonds weer met elkaar in overeenstemming te brengen. Bij 2e suppletoire wet 2015 is via de bijdragen van Hoofdstuk XII € 4,7 miljoen prijscompensatie aan het Deltafonds toegevoegd.

Financiële toelichting

Licence