Base description which applies to whole site

6. BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF

De scope van deze bedrijfsvoeringparagraaf is de bedrijfsvoering waarvoor de Minister van Infrastructuur en Milieu verantwoordelijk is. (begrotingshoofdstuk 12 Infrastructuur en Milieu, begrotingshoofdstuk IF en begrotingshoofdstuk DF).

Deze bedrijfsvoeringparagraaf omvat drie onderdelen, namelijk:

 • 1. De uitzonderingsrapportage voor de onderdelen:

  • a. rechtmatigheid,

  • b. totstandkoming van de niet financiële verantwoordingsinformatie,

  • c. financieel en materieel beheer en

  • d. overige aspecten van de bedrijfsvoering;

 • 2. Rijksbrede bedrijfsvoeringonderwerpen;

 • 3. Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering;

Licence