Base description which applies to whole site

1.4.5 WNT-VERANTWOORDING 2015 – MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen – al dan niet fictieve – dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging en/of eventuele ontslaguitkeringen (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk maximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het wettelijk bezoldigingsmaximum bedraagt in 2015 € 178.000. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt de norm uit 2014, namelijk € 230.474.

1. Bezoldiging van Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Naam instelling

Naam (gewezen)

topfunctionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband

(indien van toepassing) Aard functie

Datum einde dienstverband

(indien van toepassing)

Omvang dienstverband (fte)

Op externe inhuur-basis

(nee; <= 6 mnd; > 6 mnd)

Beloning

Onkostenvergoedingen

(belast)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging in 2015

Persoonlijk

WNT-maximum

Motivering (indien overschrijding)

ACM Raad van Bestuur *1,2,3

C.A. Fonteijn

Voorziter RVB

   

1

nee

187.050

6.458

17.120

210.628

178.000

*1,2,3

ACM Raad van Bestuur *1,2,3

F.J.H. Don

Bestuurslid

   

0,84

nee

128.129

6.458

13.561

148.148

149.520

*1,2,3

ACM Raad van Bestuur *1,2,3

J.G. Vegter

Bestuurslid

   

1

nee

141.931

6.458

15.804

164.193

178.000

*1,2,3

Grondkamer Oost

Aalberts W.J

lid

   

0,07

nee

10.059

   

10.059

12.460

 

Grondkamer Zuidwest

Akkermans, J.H.M.

lid

   

0,07

nee

4.138

   

4.138

12.460

 

Grondkamer Noordwest

Bakker R

lid

   

0,07

nee

7.024

   

7.024

12.460

 

Grondkamer Zuidwest

Bassa, D.

lid

   

0,07

nee

4.503

   

4.503

12.460

 

Grondkamer Oost

Bouman, H.B.

lid

   

0,07

nee

10.210

   

10.210

12.460

 

Grondkamer Oost

Broekhof FA

lid

   

0,07

nee

6.546

   

6.546

12.460

 

Grondkamer Oost

Brongers, P.J.F

lid

   

0,07

nee

6.274

   

6.274

12.460

 

Grondkamer Noord

Burgsteden, AG van

lid

   

0,07

nee

2.564

7

 

2.571

12.460

 

Grondkamer Zuid

Coppens, C.A.A.

lid

   

0,07

nee

8.340

84

 

8.424

12.460

 

Grondkamer Noordwest

Daniëls, M.M.

lid

   

0,07

nee

4.819

   

4.819

12.460

 

Grondkamer Noord

Eefting H

lid

 

1-6-2015

0,07

nee

5.806

0

 

5.806

12.460

 

Grondkamer Zuidwest

Eijk, P.J. van der

lid

   

0,07

nee

3.871

   

3.871

12.460

 

Grondkamer Zuidwest

Gaanderse JA

lid

   

0,07

nee

2.883

   

2.883

12.460

 

Grondkamer Noordwest

Giesen, S.H.

lid

   

0,07

nee

8.966

5

 

8.971

12.460

 

Kamer voor de binnenvisserij

Gils, W.M.A. van

lid

   

0,07

nee

948

   

948

12.460

 

Grondkamer Zuidwest

Habben Jansen, C.

lid

   

0,07

nee

16.498

   

16.498

12.460

Declaraties 2013\2014.

Kamer voor de binnenvisserij

Hoetmer, R.

lid

   

0,07

nee

2.764

   

2.764

12.460

 

Kamer voor de binnenvisserij

Holtman, H.J

lid

   

0,07

nee

3.429

   

3.429

12.460

 

Grondkamer Noord

Idsardi J

lid

   

0,07

nee

5.876

35

 

5.911

12.460

 

Grondkamer Zuid

Janssen, H.G.J.M.

lid

   

0,07

nee

6.654

97

 

6.751

12.460

 

Grondkamer Noord

Keurentjes F.A.M.

lid

   

0,07

nee

6.340

5

 

6.345

12.460

 

Grondkamer Noordwest

Knook, N.G.

lid

   

0,07

nee

4.538

   

4.538

12.460

 

Grondkamer Zuid

Krekels P.H.J.

deskundige

   

0,07

nee

0

   

0

12.460

 

Grondkamer Zuid

Kreij JL van

lid

   

0,07

nee

9.218

95

 

9.313

12.460

 

Grondkamer Noord

Krikke A

lid

   

0,07

nee

5.205

37

 

5.242

12.460

 

Grondkamer Zuidwest

Kubber, F. de

lid

   

0,07

nee

6.700

   

6.700

12.460

 

Grondkamer Zuid

Kuppens, M.H.W.

deskundige

   

0,07

nee

0

   

0

12.460

 

Grondkamer Noord

Leeuw R de

lid

   

0,07

nee

4.700

32

 

4.732

12.460

 

Kamer voor de binnenvisserij

Leliveld, C.C.L.

lid

1-7-2015

 

0,07

nee

395

   

395

12.460

 

Grondkamer Noordwest

Lips, A.J.J.

deskundige

   

0,07

nee

0

   

0

12.460

 

Kamer voor de binnenvisserij

Lok, S.

lid

   

0,07

nee

2.567

   

2.567

12.460

 

Kamer voor de binnenvisserij

Michielsen, A.F.M.

lid

   

0,07

nee

2.330

   

2.330

12.460

 

Grondkamer Oost

Nuyl, M.R. te

lid

   

0,07

nee

6.901

   

6.901

12.460

 

Grondkamer Zuid

Nijpjes, F.

lid

   

0,07

nee

8.538

25

 

8.563

12.460

 

Grondkamer Zuidwest

Oostdam J.J.H.

lid

   

0,07

nee

7.031

   

7.031

12.460

 

Grondkamer Noord

Panman RG

lid

   

0,07

nee

7.989

9

 

7.998

12.460

 

Grondkamer Noordwest

Reinders Folmer, P.H.

lid

   

0,07

nee

2.523

22

 

2.545

12.460

 

Grondkamer Noordwest

Roomen, A.H.M. van

lid

   

0,07

nee

8.130

   

8.130

12.460

 

Grondkamer Noordwest

Schenk, D.

deskundige

   

0,07

nee

0

   

0

12.460

 

Grondkamer Oost

Schoorlemmer, B.F.M.

lid

   

0,07

nee

14.880

   

14.880

12.460

Declaratie 2014 en extra taxaties.

Kamer voor de binnenvisserij

Tiesinga, H.L.

lid

   

0,07

nee

2.923

   

2.923

12.460

 

Grondkamer Zuid

Tuyl M.J.J. van

deskundige

   

0,07

nee

0

   

0

12.460

 

Grondkamer Noordwest

Tijsseling, H.G.

deskundige

   

0,07

nee

0

   

0

12.460

 

Kamer voor de binnenvisserij

Veenstra, G.

lid

   

0,07

nee

2.212

   

2.212

12.460

 

Grondkamer Zuidwest

Vriend C.P.M.

deskundige

   

0,07

nee

0

   

0

12.460

 

Grondkamer Zuid

Wersch, H.J.M. van

lid

   

0,07

nee

1.607

   

1.607

12.460

 

Grondkamer Noordwest

Willemink, J.H.

lid

   

0,07

nee

4.870

7

 

4.877

12.460

 

Kamer voor de binnenvisserij

Wit, A. de

lid

   

0,07

nee

1.896

   

1.896

12.460

 

Grondkamer Noord

T.K. Hoogslag

Voorzitter

   

0,29

nee

25.471

0

3.598

29.069

51.620

 

Grondkamer Noord, zuid en Zuidwest en plv. secr. Oost

C.M. Lubbers

Secretaris

   

1,11

nee

85.055

 

11.717

96.772

178.000

 

Grondkamer Noordwest

J.H. Huijzer

Voorzitter

 

1-2-2015

0,29

nee

3.250

0

 

3.250

4.302

 

Grondkamer Noordwest, Oost en Kamer voor de Binnenvisserij en plv.secr. Noord, Zuid en Zuidwest

G.J.M. Krekel

Secretaris

   

1,0

nee

78.941

0

10.994

89.935

178.000

 

Grondkamer Oost

J.K.B. van Daalen

Voorzitter

   

0,29

nee

25.471

0

3.598

29.069

51.620

 

Grondkamer Zuid

J.P.M. van der Ham

Voorzitter

   

0,29

nee

25.471

0

3.598

29.069

51.620

 

Grondkamer Zuidwest

H.A. Witsiers

Voorzitter

   

0,29

nee

25.471

0

3.598

29.069

51.620

 

Kamer voor de Binnenvisserij

L.W.Bartelse

Voorzitter

   

0,29

nee

25.471

 

3.598

29.069

51.620

 

Grondkamer Noordwest

J.M.Jaarsveld

Voorzitter

1-2-2015

 

0,29

nee

22.171

 

3.294

25.465

47.236

 

Centrale Commissie Dierproeven

L. J.Hellebrekers

Voorzitter

   

0,22

nee

25.633

 

25.633

39.516

 

Centrale Commissie Dierproeven

B.Blaauboer

Lid

   

0,11

nee

10.975

   

10.975

19.758

 

Centrale Commissie Dierproeven

E.N.Stassen

Lid

   

0,11

nee

11.447

 

11.447

19.758

 

Centrale Commissie Dierproeven

F.A. Klatter

Lid

   

0,11

nee

11.746

 

11.746

19.758

 

Centrale Commissie Dierproeven

T.Rijnders

Lid

   

0,11

nee

10.975

0

 

10.975

19.758

 

Raad voor Plantenrassen *4

L.van Vloten- Doting

Voorzitter

   

0,1

nee

31.599

   

31.599

17.800

 

Raad voor Plantenrassen

C.J.A. Groenewoud

Secretaris

   

0,8

nee

66.961

672

12.524

80.157

142.400

 

Raad voor Plantenrassen

C.M.M.van Winden

Vice-voorzitter

   

0,04

nee

750

513

 

1.263

7.120

 

Raad voor Plantenrassen

W.T.M van de Arend

lid

   

0,02

nee

750

426

 

1.176

3.560

 

Raad voor Plantenrassen

J.J.M. Dons

lid

   

0,02

nee

750

244

 

994

3.560

 

Raad voor Plantenrassen

V.B.W. Cornelissen

lid

   

0,02

nee

0

0

 

0

3.560

 

Raad voor Plantenrassen

R.G.F.Visser

Vice-voorzitter

   

0,02

nee

450

0

 

450

3.560

 

Raad voor Plantenrassen

E.T. Lammerts van Bueren

lid

   

0,02

nee

750

130

 

880

3.560

 

Raad voor Plantenrassen

H. van der Haar

lid

   

0,02

nee

600

345

 

945

3.560

 

Raad voor Plantenrassen

G.J.P. Jansen

Vice-voorzitter

   

0,02

nee

750

93

 

843

3.560

 

Raad voor Plantenrassen

A.J.H. Willems

lid

   

0,02

nee

1.050

281

 

1.331

3.560

 

Raad voor Plantenrassen

D. Kasse

lid

   

0,02

nee

750

222

 

972

3.560

 
 • 1. WNT-grens van € 178.000 geldt voor mensen die op/na 1-1-2015 in dienst zijn getreden. Voor wie vóór 2013 al in dienst was dan wel met wie vóór 2013 afspraken zijn gemaakt, geldt overgangsrecht.

 • 2. Bestuurslid Vegter is in 2013 in dienst getreden; geen overgangsrecht dus. Met een bezoldiging die in 2016 naar verwachting gelijk zal zijn aan die over 2014 (€ 166.740) voldoet ze aan de norm die vanaf 2015 voor haar geldt (€ 178.000).

 • 3. Voor bestuursleden Fonteijn en Don geldt overgangsrecht; zij zijn vóór 2013 in dienst getreden. Dit duurt 7 jaar (2013 tot en met 2019). In de eerste 4 jaar (2013 tot en met 2016) hoeft nog geen daling van de bezoldiging te worden doorgevoerd, in de 3 jaar daarna (2017 tot en met 2019) wel, maar nog niet tot 100% van de norm. Voor daling naar 100% kan nog 2 jaar worden gebruikt (2020 en 2021). Betekent dat beiden pas per 2022 op 100% moeten zitten, die op dit moment € 178.000 is.

 • 4. Vacatie vergoeding voor de jaren 2014 en 2015 is in 2015 uitbetaald. Jaarvergoeding ad € 15,799,32 blijft onder de WNT norm.

Toelichting

 • Voor iedere topfunctionaris een aparte regel gebruiken. Bij opeenvolgende vervulling van verschillende topfuncties door dezelfde topfunctionaris bij dezelfde instelling de bezoldiging optellen.

 • Gewezen topfunctionarissen in de kolom «naam» markeren met *). Indien iemand gedurende het jaar gewezen topfunctionaris wordt voor deze persoon wel twee regels gebruiken. Eén zonder en één met *).

 • De kolommen «datum aanvang dienstverband» en «datum einde dienstverband» alleen invullen als de functionaris in 2015 in of uit dienst is getreden.

 • Als de omvang van het dienstverband is gewijzigd gedurende het jaar de gemiddelde omvang opnemen (berekend naar rato van het aantal maanden).

 • Bij een dienstverband korter dan een jaar, of bij een dienstverband groter of kleiner dan 1,0 fte, altijd de feitelijk betaalde bedragen opnemen en niet de bedragen die zijn herrekend naar een volledig jaar c.q. een volledig dienstverband.

 • Als een topfunctionaris binnen een aaneengesloten termijn van 18 maanden maximaal zes maanden anders dan op grond van een dienstbetrekking (op externe inhuur-basis) bij de WNT-instelling werkzaam is geweest vult u «<= 6 mnd» in in de kolom «op externe inhuur-basis»; als de topfunctionaris langer dan zes maanden anders dan op grond van een dienstbetrekking werkzaam is geweest vult u «> 6 mnd» in. Als er geen sprake was van functievervulling anders dan op grond van een dienstbetrekking vult u «nee» in.

 • Het weergegeven persoonlijke WNT-maximum voor topfunctionarissen wordt berekend naar rato van de duur (in kalenderdagen) en omvang van het dienstverband.

 • Als er sprake is geweest van een overschrijding die niet beschermd wordt door het overgangsrecht moet een vordering ingesteld worden op de topfunctionaris vanwege onverschuldigde betaling. Markeer dit in de kolom «motivering» met **). Als de vordering bij het vaststellen van het jaarverslag reeds is voldaan kan dit vermeld worden als onderdeel van de motivering. De terugbetaling mag echter niet gesaldeerd worden met de bezoldiging. In de tabel moet het brutobedrag vermeld worden zodat de overschrijding zichtbaar wordt.

2. Bezoldiging van niet-topfunctionarissen boven het WNT-maximum

Naam instelling

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Omvang dienstverband (fte) (+ tussen haakjes omvang in 2014)

Beloning (+ tussen haakjes omvang in 2014)

Onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes omvang in 2014)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes omvang in 2014)

Totale bezoldiging in 2015 (+ tussen haakjes omvang in 2014)

Persoonlijk WNT-maximum

Motivering

NVWA

Top manager

 

1-11-2015

1

143.123 (1)

 

36,071

179.194 (1)

   
3. Uitkeringen aan (gewezen) topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband

aam

instelling

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Omvang dienstverband (fte) (+ tussen haakjes omvang in 2014)

Beloning (+ tussen haakjes omvang in 2014)

Onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes omvang in 2014)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes omvang in 2014)

Totale bezoldiging in 2015 (+ tussen haakjes omvang in 2014)

Persoonlijk WNT-maximum

Motivering

                     
4. Uitkeringen boven het WNT-maximum aan niet-topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband

Naam instelling

Laatste functie

Eerdere functie(s)

Datum beëindiging dienstverband

Betaalde uitkeringen in 2015

Motivering

           

In artikel 10b van de Beleidsregels WNT 2016 (Staatscourant 2016, nr. 13373) is bepaald dat er geen toezicht of handhaving zal plaatsvinden op de naleving van de publicatieplicht van uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan niet-topfunctionarissen voortvloeiend uit contractovername door een mobiliteitsbureau. In 2016 is namelijk gebleken dat voor deze categorie de volledige uitvoering van de wettelijke bepalingen bij een aantal instellingen op korte termijn niet mogelijk is. Accountants hoeven in dat geval op dit onderdeel van de financiële verslagen ook geen controle uit te voeren (niet op volledigheid en niet op juistheid). Het inventariseren van de contractovernames en de daarmee gemoeide uitkeringen aan niet-topfunctionarissen in 2015 is om die reden achterwege gelaten.

Licence