Base description which applies to whole site

14 Openstaande verplichtingen (credit 6.012.336 x EUR 1.000)

Opbouw openstaande verplichtingen:

Specificatie x 1.000 EUR

31 december 2015

31 december 2014

Openingsbalans

6.512.308

6.922.384

Bij: Aangegane verplichtingen

2.402.683

2.403.046

Af: Tot betaling gekomen verplichtingen

2.902.655

2.813.122

Eindbalans

6.012.336

6.512.308

Conform deze toelichting worden de negatieve bijstellingen niet separaat in de toelichting op de saldibalans weergegeven. Overigens worden omvangrijke negatieve bijstellingen op de verplichtingen wel toegelicht bij de financiële toelichting van het beleidsartikel waar de negatieve bijstelling betrekking op heeft.

Licence