Base description which applies to whole site

6. VERANTWOORDINGSSTAAT VAN HET GEMEENTEFONDS 2016

Verantwoordingsstaat 2016 van het gemeentefonds B (x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

Gemeentefonds

27.338.731

27.338.731

27.338.731

28.142.671

28.124.902

28.124.902

803.940

786.171

786.171

Licence