Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

Realisatie

2016

Vastgestelde

begroting

2016

Verschil

2016

Verplichtingen:

0

0

0

0

0

0

0

 

Uitgaven:

0

0

0

0

0

0

0

 

10.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

– waarvan programma

0

– waarvan apparaat

0

 

10.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

– waarvan programma

0

– waarvan apparaat

0

 

10.3

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

Licence