Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

15. Afgerond evaluatie en overig onderzoek (Koninkrijksrelaties)

Bijlage afgerond evaluatie- en overig onderzoek H IV Koninkrijksrelaties

Artikel (artikelnummer) – (naam artikel)

Titel/ onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   

1.1 Waarborgfunctie: Rechtelijke macht/samenwerkingsmiddelen kustwacht

Waarborgfunctie

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2012D08449&did=2012D08449

2012

4.1 Bevorderen autonomie Koninkrijksrelaties: Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Beleidsdoorlichting Bevorderen autonomie Koninkrijksrelaties

20161

4.2 Bevorderen autonomie Koninkrijksrelaties: Caribisch Nederland

Beleidsdoorlichting Bevorderen autonomie Koninkrijksrelaties

20161

5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Beleidsdoorlichting Bevorderen autonomie Koninkrijksrelaties

20161

5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Evaluatie rijkswet financieel toezicht https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34269–1.html

2015

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

4.2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners: Bevorderen autonomie

Evaluatie Plan veiligheid nederlandse antillen

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/16/aanbiedingsbrief-bij-eindevaluatierapporten-samenwerkingsprogramma-s-sona-en-plan-veiligheid-nederlandse-antillen-en-gevangeniswezen-nederlandse-antillen

2015

4.2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners: Bevorderen autonomie

Staatkundige positie Caribisch Nederland Kamerstukken II, vergaderjaar 2015–2016, 34 300 IV, nr 59

2016

3. Overig onderzoek

   

1.1 Waarborgfunctie: Rechtelijke macht/samenwerkingsmiddelen kustwacht

Protocol flexibele inzet pool Koninklijke Marechaussee

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/06/17/rapport-evaluatie-flexibele-pool-koninklijke-marechaussee.html

2013

1.1 Waarborgfunctie: Rechtelijke macht/samenwerkingsmiddelen kustwacht

Rijkswetten Justitie https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2426a-eevaluatie-justitiele-rijkswetten-gemeenschappelijk-hof-van-justitie-openbaar-ministeries-politie-en-raad-voor-de-rechtshandhavinge.aspx

2015

4.1 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners: Bevorderen autonomie

Evaluatie USONA http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2007/04/13/evaluatie-usona.html

2007

4.1 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners: Bevorderen autonomie

Mid-term Evaluatie OJSP

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/03/18/onderzoeksrapportage-midterm-evaluatie-ojsp-2008---2012-curacao-en-sint-maarten.html

2011

4.1 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners: Bevorderen autonomie

Samenwerkingsbeleid Stichting Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie (AMFO)

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/10/24/eindevaluatie-amfo.html

2014

4.1 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners: Bevorderen autonomie

Samenwerkingsbeleid Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA)

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D50450&did=2015D50450

2015

4.1 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners: Bevorderen autonomie

Samenwerkingsbeleid Fondo Desaroya Aruba (FDA)

20161

4.2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners: Bevorderen autonomie

Evaluatie samenwerkingsprogramma: bestuurlijke ontwikkeling Nederlandse Antillen 2002–2006

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2008/02/13/evaluatie-samenwerkingsprogramma-bestuurlijke-ontwikkeling-nederlandse-10-antillen-2002–2006.html

2008

4.2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners: Bevorderen autonomie

Mid-term Evaluatie SEI

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/10/13/eindrapport-sei-curacao.html

2011

4.2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners: Bevorderen autonomie

Mid-term Evaluatie IVB Curaçao

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-145306.pdf

2011

4.2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners: Bevorderen autonomie

Mid-term Evaluatie IVB St. Maarten

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-145305.pdf

2011

4.2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners: Bevorderen autonomie

Onderwijsverbetering in Caribisch Nederland

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/03/01/onderwijsverbetering-in-caribisch-nederland.html

2014

4.2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners: Bevorderen autonomie

Kleine evaluatie Caribisch Nederland

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/03/12/rapport-commissie-kleine-evaluatie-caribisch-nederland.html

2014

5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Evaluatie rijkswet financieel toezicht

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34269–1.html

2015

1

Omdat de meerjarenprogramma`s van de Stichting Fondo Desaroyo Aruba een langere doorlooptijd hadden, is de eindevaluatie vertraagd en wordt pas in de eerste helft van 2017 opgeleverd. Hierdoor is ook de beleidsevaluatie van artikel 2, «Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners» vertraagd. De Kamer is hierover per brief geinformeerd (ksn 33 189, nr. 5)

Licence