Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 2. Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners (vervallen)

Dit artikel is niet meer van toepassing. Bij de wijziging van de begrotingsstructuur in 2016 is dit artikel vervangen door artikel 4 (Bevorderen sociaaleconomische structuur), artikel 5 (Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen) en artikel 6 (Apparaat).

D Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

Realisatie

2016

Vastgestelde

begroting

2016

Verschil

2016

Verplichtingen:

64.066

39.846

200.167

179.435

0

0

0

 

Uitgaven:

373.839

247.217

373.090

344.415

0

0

0

 

2.1

Apparaat

9.869

9.077

9.623

12.879

0

0

0

Personele uitgaven

6.928

7.230

7.652

9.914

0

0

0

Eigen personeel

3.661

6.887

7.291

9.422

0

0

0

Externe inhuur

814

49

61

129

0

0

0

Overig personeel

2.452

294

300

363

0

0

0

Materiële uitgaven

2.941

1.847

1.971

2.965

0

0

0

Overig materieel

2.941

1.847

1.971

2.965

0

0

0

 

2.2

Duurzame economische ontwikkeling

65.775

19.932

14.902

14.841

0

0

0

Subsidies

0

979

979

986

0

0

0

IUCN

0

979

963

938

0

0

0

Subsidies Caribisch Nederland

0

0

16

48

0

0

0

Opdrachten

3.239

96

0

0

0

0

0

Overig

3.239

96

0

0

0

0

0

Inkomensoverdracht

4.240

4.244

4.205

3.123

0

0

0

Pensioenen

4.240

4.244

4.205

3.123

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

1.831

2.850

0

0

0

Sociaal-economische initiatieven BES

0

0

1.831

2.850

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

58.296

14.613

7.887

7.882

0

0

0

Samenwerkingsprogramma`s

58.296

14.613

7.887

7.882

0

0

0

Waarvan: Caribisch Nederland

     

4.008

0

0

0

 

2.3

Raden en commissies

183

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

4

0

0

0

0

0

0

Overig

4

0

0

0

0

0

0

Personeel

179

0

0

0

0

0

0

Eigen personeel

179

0

0

0

0

0

0

 

2.4

Schuldsanering

298.011

218.208

348.565

316.695

0

0

0

Leningen

294.461

218.208

348.565

316.695

0

0

0

Lopende inschrijving

294.427

218.208

348.565

316.695

0

0

0

Tijdelijke leenfaciliteit

34

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

3.550

0

0

0

0

0

0

Schuldsanering

3.550

0

0

0

0

0

0

 

Ontvangsten:

105.805

34.705

39.304

50.589

0

0

0

Licence