Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

7. VERANTWOORDINGSSTATEN IXA en IXB

Departementale verantwoordingsstaat 2016 Nationale Schuld (IXA) (bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

37.429.420

37.429.420

43.891.051

45.348.898

45.348.898

49.308.158

7.919.478

7.919.478

5.417.107

                     
 

Beleidsartikelen

37.429.420

37.429.420

43.891.051

45.348.898

45.348.898

49.308.158

7.919.478

7.919.478

5.417.107

11

Financiering staatsschuld

36.227.971

36.227.971

38.503.000

43.840.168

43.840.168

40.651.147

7.612.197

7.612.197

2.148.147

12

Kasbeheer

1.201.449

1.201.449

5.388.051

1.508.730

1.508.730

8.657.011

307.281

307.281

3.268.960

De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in het beleidsverslag.

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond.

Departementale verantwoordingsstaat 2016 Ministerie van Financiën (IXB) (bedragen x € 1.000)
     

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

 

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

     

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

   

Totaal

21.363.819

6.843.138

121.523.987

– 22.047.966

9.967.507

133.265.184

– 43.411.785

3.124.369

11.741.197

                       
   

Beleidsartikelen

21.057.295

6.536.614

121.462.969

– 22.270.611

9.745.569

133.213.398

– 43.327.906

3.208.955

11.750.429

 

01

Belastingen

3.114.765

3.114.765

116.447.338

3.651.055

3.323.566

121.876.136

536.290

208.801

5.428.798

 

02

Financiële markten

4.185.879

22.379

10.311

4.185.048

18.834

56.555

– 831

– 3.545

46.244

 

03

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

19.401

19.401

1.881.850

223.513

2.615.449

7.921.995

204.112

2.596.048

6.040.145

 

04

Internationale financiële betrekkingen

268.782

439.981

22.992

– 33.540.633

597.440

10.053

– 33.809.415

157.459

– 12.939

 

05

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.616.436

88.056

246.952

206.840

186.714

345.093

– 10.409.596

98.658

98.141

 

06

Btw-compensatiefonds

2.851.726

2.851.726

2.851.726

3.003.566

3.003.566

3.003.566

151.840

151.840

151.840

 

07

Beheer materiële activa

306

306

1.800

0

0

0

– 306

– 306

– 1.800

                       
   

Niet-beleidsartikelen

306.524

306.524

61.018

222.645

221.938

51.786

– 83.879

– 84.586

– 9.232

 

08

Apparaat kerndepartement

242.985

242.985

61.018

222.645

221.938

51.786

– 20.340

– 21.047

– 9.232

 

09

Algemeen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

10

Nominaal en onvoorzien

63.539

63.539

0

0

0

0

– 63.539

– 63.539

0

De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in het beleidsverslag.

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond.

Licence