Base description which applies to whole site

7. DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT

Departementale verantwoordingsstaat 2016 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (HXII) (bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

8.136.661

8.175.961

212.479

7.977.415

7.890.991

210.072

– 159.246

– 284.970

– 2.407

                     
 

Beleidsartikelen

                 

11

Integraal Waterbeleid

41.900

45.973

0

54.638

48.869

248

12.738

2.896

248

12

Waterkwaliteit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Ruimtelijke Ontwikkeling

111.358

112.233

934

119.402

114.623

23.057

8.044

2.390

22.123

14

Wegen en Verkeersveiligheid

28.702

33.414

6.782

63.115

34.635

3.149

34.413

1.221

– 3.633

15

OV-keten

5.171

6.135

0

5.566

4.745

6.207

395

– 1.390

6.207

16

Spoor

4.573

23.996

0

28.104

18.896

3

23.531

– 5.100

3

17

Luchtvaart

25.355

24.985

9.311

30.324

27.440

8.392

4.969

2.455

– 919

18

Scheepvaart en Havens

33.737

24.997

0

21.489

22.733

254

– 12.248

– 2.264

254

19

Klimaat

54.747

57.761

189.000

71.954

72.006

145.474

17.207

14.245

– 43.526

20

Lucht en Geluid

25.758

30.983

0

16.205

28.869

236

– 9.553

– 2.114

236

21

Duurzaamheid

21.842

23.564

0

18.986

19.059

2.198

– 2.856

– 4.505

2.198

22

Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

33.309

34.012

928

55.234

34.663

272

21.925

651

– 656

23

Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

32.566

33.433

0

35.956

36.981

0

3.390

3.548

0

24

Handhaving en Toezicht

110.655

110.655

0

118.970

118.970

0

8.315

8.315

0

25

Brede Doeluitkering

854.242

852.688

0

923.409

893.936

0

69.167

41.248

0

26

Bijdrage Investeringsfondsen

6.375.221

6.375.221

0

6.026.299

6.026.299

0

– 348.922

– 348.922

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

97

Algemeen Departement

44.730

45.738

1.994

47.952

59.524

1.259

3.222

13.786

– 735

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

332.770

340.148

3.530

339.812

328.743

19.323

7.042

– 11.405

15.793

99

Nominaal en Onvoorzien

25

25

0

0

0

0

– 25

– 25

0

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

Licence