Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

8. SAMENVATTENDE VERANTWOORDINGSSTAAT BATEN-LASTENAGENTSCHAPPEN

Samenvattende verantwoordingstaat 2016 inzake de agentschappen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) (bedragen x € 1.000)

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)–(1) Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (+ of –)

(4) Realisatie 2015

Baten-lastenagentschap RWS

       

Totale baten

2.426.868

2.456.489

29.621

2.470.477

Totale lasten

2.417.868

2.382.132

– 35.736

2.469.142

Saldo van baten en lasten

9.000

74.357

65.357

1.335

         

Totale kapitaalontvangsten

39.300

38.338

– 962

26.234

Totale kapitaaluitgaven

64.600

49.382

– 15.218

65.867

         

Baten-lastenagentschap ILT

       

Totale baten

146.214

156.957

10.743

147.615

Totale lasten

146.214

152.166

5.952

146.089

Saldo van baten en lasten

0

4.791

4.791

1.526

         

Totale kapitaalontvangsten

0

36

36

161

Totale kapitaaluitgaven

2.000

1.768

– 232

923

         

Baten-lastenagentschap KNMI

       

Totale baten

61.208

73.960

12.752

66.742

Totale lasten

61.208

73.827

12.619

66.402

Saldo van baten en lasten

0

133

133

340

         

Totale kapitaalontvangsten

3.970

232

– 3.738

1.943

Totale kapitaaluitgaven

4.230

2.194

– 2.036

2.918

         

Baten-lastenagentschap NEa

       

Totale baten

7.229

8.149

920

7.641

Totale lasten

7.229

7.428

199

7.706

Saldo van baten en lasten

0

721

721

– 65

         

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

700

Totale kapitaaluitgaven

680

782

102

2.229

Licence