Base description which applies to whole site

97. Aflopende regelingen

Artikel

Voor de financiële afwikkeling en verantwoording van een aantal aflopende regelingen is in de begroting een afzonderlijke voorziening getroffen.

Budgettaire gevolgen

Tabel 5.97.1 Begrotingsgefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 97 (x € 1.000)

Artikelonderdeel

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Begroting 2016

Verschil

2016

Verplichtingen

799

0

– 121

0

0

0

Uitgaven

7.952

929

0

0

0

0

0

               

Programma-uitgaven

7.952

929

0

0

0

0

0

Aflopende regelingen

7.952

929

0

0

0

0

0

               

Ontvangsten

426

510

4

199

13

0

13

A. Programma-uitgaven

Toelichting

Het gaat hier om nadeclaraties of vergoedingen van nabetalingen op grond van gerechtelijke uitspraken (bezwaar- en beroepsprocedures) naar aanleiding van geschillen in het verleden. Er zijn in 2016 geen uitgaven.

B. Ontvangsten

De ontvangsten hebben betrekking op een afrekening op de Rijksschoonmaakregeling Particulieren.

Licence