Base description which applies to whole site

6. DE VERANTWOORDINGSSTAAT 2018

 

1

2

3=(2–1)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

113.363

113.363

5.695

127.843

124.482

6.398

14.480

11.119

703

                   

Beleidsartikelen

                 

Raad van State

54.934

54.934

1.950

63.633

60.428

1.704

8.699

5.494

– 246

Algemene Rekenkamer

28.541

28.541

1.217

31.088

30.574

1.592

2.547

2.033

375

De Nationale ombudsman

16.311

16.311

2.189

17.949

18.339

2.357

1.638

2.028

168

Kanselarij Nederlandse Orden

4.730

4.730

29

5.291

5.392

335

561

662

306

Kabinet Gouverneur Aruba

1.814

1.814

60

1.876

1.876

89

62

62

29

Kabinet Gouverneur Curaçao

2.758

2.758

200

3.008

3.008

186

250

250

– 14

Kabinet Gouverneur St. Maarten

1.980

1.980

50

2.472

2.472

135

492

492

85

Kiesraad

2.295

2.295

0

2.526

2.393

0

231

98

0

                   

Niet beleidsartikelen

                 

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence