Base description which applies to whole site

13. DE VERANTWOORDINGSSTAAT

Verantwoordingsstaat 2018 van het BES-fonds (H) (bedragen x € 1.000)
   

– 1 –

– 2 –

3=(2–1)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

41.386

41.386

41.386

38.619

39.047

39.047

– 2.767

– 2.339

– 2.339

 

Beleidsartikelen

                 

1

BES-Fonds

41.386

41.386

41.386

38.619

39.047

39.047

– 2.767

– 2.339

– 2.339

Licence