Base description which applies to whole site
+

Toezichtrelaties en Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1. Overzichtstabel inzake RWT’s en ZBO’s van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (bedragen x € 1.000)

Naam RWT/ZBO

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2018

(3)=(2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Bijzonderheden

Bureau Beheer Landbouwgronden

       

Nee

Totale baten

27.003

28.280

1.277

15.621

 

Totale lasten

59.823

25.091

– 34.732

19.007

 

Saldo van baten en lasten

– 32.820

3.189

36.009

– 3.386

 

Staatsbosbeheer

       

Nee

Totale baten

180.215

197.911

17.696

187.886

 

Totale lasten

179.885

197.170

17.285

186.666

 

Saldo van baten en lasten

330

741

411

1.220

 

Wageningen Research

       

Nee

Totale baten

313.150

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

299.414

 

Totale lasten

306.850

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

291.125

 

Saldo van baten en lasten

6.300

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

8.289

 

Centrale Commissie Dierproeven

       

Ja

Totale baten

2.017

2.255

– 238

1.938

 

Totale lasten

2.017

2.255

– 238

1.938

 

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

 

Toelichting bijzonderheden

Het ZBO CCD bestaat nu vier jaar en heeft nog geen eigen vermogen opgebouwd. Het negatieve resultaat over 2018 is gecompenseerd door het Ministerie van LNV

           

NAK

       

Nee

Totale baten

21.404

22.889

1.485

22.134

 

Totale lasten

21.665

22.930

1.265

22.080

 

Saldo van baten en lasten

– 261-

– 41

220

54

 
           

SKAL

       

Nee

Totale baten

5.197

4.721

– 476

4.529

 

Totale lasten

5.142

5.287

145

4.333

 

Saldo van baten en lasten

55

– 566

– 511

196

 
           

BKD

       

Nee

Totale baten

9.545

8.859

– 686

9.094

 

Totale lasten

9.445

8.929

– 516

8.975

 

Saldo van baten en lasten

100

– 70

– 170

119

 
           

Naktuinbouw

       

Nee

Totale baten

28.959

29.832

873

28.188

 

Totale lasten

29.052

29.833

781

27.792

 

Saldo van baten en lasten

– 93

– 1

92

396

 

Toelichting bijzonderheden

Naktuinbouw verricht diverse werkzaamheden in opdracht van de Raad voor plantenrassen, zoals vastgelegd in een driepartijenovereenkomst uit 2007. De gerelateerde kosten en opbrengsten zijn verwerkt in de begroting en realisatie van Naktuinbouw.

           

KCB

       

Nee

Totale baten

16.860

17.880

1.020

17.138

 

Totale lasten

16.860

17.514

654

16.812

 

Saldo van baten en lasten

0

366

366

326

 
           

Grondkamers

       

Nee

Totale baten

2.400

2.261

– 139

2.410

 

Totale lasten

2.851

2.759

– 92

2.804

 

Saldo van baten en lasten

– 451

– 497

– 46

– 394

 
           

CTGB

         

Totale baten

17.984

17.002

– 982

15.941

 

Totale lasten

17.734

15.832

– 1.902

15.794

 

Saldo van baten en lasten

150 (na dotatie 100 in voorziening)

960 (na dotatie 210 in voorziening)

810

45 (na 102 dotatie in voorziening)

 
           

COKZ

         

Totale baten

8.784

9.153

369

8.697

 

Totale lasten

8.741

9.105

364

8.592

 

Saldo van baten en lasten

43

48

5

105

 
           

Rendac Categorie 1- en 2 kadavers

       

Nee

Totale baten

 

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

27.516

 

Totale lasten

 

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

29.148

 

Saldo van baten en lasten

 

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

1.632

 
           

Kamer voor de binnenvisserij

         

Totale omzet

0.274

0.302

0.327

0.326

 
           

Raad voor plantenrassen

         

Totale baten

4.986

5.099

113

4.851

 

Totale lasten

4.986

5.099

113

4.851

 

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

 
2. Uitgewerkt overzicht van baten en lasten van grote RWT’s en ZBO’s (> 50 mln euro) van het Ministerie van het Ministerie van LNV (bedragen x € 1.000)

Naam RWT/ZBO

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2018

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4)

Realisatie 2017

Staatsbosbeheer

       

Totale baten

180.215

197.911

17.696

187.886

Bijdrage moederdepartement

25.952

26.967

995

26.669

Bijdrage overige departementen

0

0

0

0

Tarieven/facturaties derden

94.262

107.920

13.658

101.411

Premies

0

0

0

0

Overige baten

60.001

63.024

3.043

59.806

Totale lasten

179.885

197.170

17.285

186.666

Apparaatskosten

71.458

81.053

9.595

76.063

waarvan personele kosten

71.458

81.053

9.595

76.063

waarvan materiële kosten

       

Programmakosten

108.027

116.117

8.090

110.377

Overige lasten

400

0

– 400

226

Saldo van baten en lasten

330

741

411

1.220

         

Wageningen research

       

Totale baten

313.150

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

299.414

Bijdrage moederdepartement

126.744

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

120.408

Bijdrage overige departementen

0

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

1.406

Tarieven/facturaties derden

147.055

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

135.365

Premies

0

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

0

Overige baten

39.351

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

42.235

Totale lasten

306.850

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

291.125

Apparaatskosten

251.300

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

243.211

waarvan personele kosten

187.600

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

175.896

waarvan materiële kosten

63.700

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

67.315

Programmakosten

55.550

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

47.914

Overige lasten

       

Saldo van baten en lasten

6.300

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

8.289

Licence