Base description which applies to whole site

6. Verantwoordingsstaat

Tabel 28 Verantwoordingsstaat 2019 van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3) = (2) - (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

121.353

121.353

5.865

140.007

134.038

6.225

18.654

12.685

360

           
 

Beleidsartikelen

121.353

121.353

5.865

140.007

134.038

6.225

18.654

12.685

360

1

Raad van State

59.844

59.844

1.950

67.900

65.394

1.557

8.056

5.550

‒ 393

2

Algemene Rekenkamer

30.223

30.223

1.217

33.307

32.214

1.584

3.084

1.991

367

3

De Nationale ombudsman

17.961

17.961

2.189

19.172

19.672

2.360

1.211

1.711

171

4

Kanselarij der Nederlandse Orden

4.282

4.282

199

6.740

5.739

343

2.458

1.457

144

6

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

1.855

1.855

60

2.399

2.399

108

544

544

48

7

Kabinet van de Gouverneur van Curacao

2.819

2.819

200

2.945

2.945

97

126

126

‒ 103

8

Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten

2.024

2.024

50

2.400

2.400

81

376

376

31

9

Kiesraad

2.345

2.345

0

5.144

3.275

95

2.799

930

95

           
 

Niet-beleidsartikelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence