Base description which applies to whole site

1. AFGERONDE EVALUATIE- EN OVERIGE ONDERZOEKEN

Artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde

Soort onderzoek

Titel

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. beleidsdoorlichtingen

   
 

Vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid – Beleidsdoorlichting internationale rechtsorde 6

2016

 

Navigating a sea of interests: Policy evaluation of Dutch foreign human rights policy 2008–2013

2015

 

Diversiteit en samenhang. Beleidsdoorlichting BZ artikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

2019

     

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Radio Nederland Wereldomroep

2015

 

Nederland als gastland voor internationale organisaties

2018

Artikel 2 Veiligheid en stabiliteit

Soort onderzoek

Titel

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. beleidsdoorlichtingen

   
 

IOB Beleidsdoorlichting van ontwapening, wapenbeheersing, non-proliferatie van massavernietigingswapens en exportcontrole van strategische goederen

2019

 

Vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid – Beleidsdoorlichting internationale rechtsorde 6

2016

 

IOB Beleidsdoorlichting Europees Nabuurschapsbeleid1

2019

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Subsidie: The International Centre for Counter-Terrorism (ICCT)

2017

 

The only constant is change. evaluation of the Dutch contribution to transition in the Arab region, 2009–2013

2015

 

MENA beurzenprogramma

2019

3. Overig onderzoek

   
 

Review of the monitoring systems of three projects in Syria – AJACS, White Helmets and NLA

2018

 

Matra Oost

2015

 

Matra

2015

 

Humanitair ontmijnen

2019

1

Deze beleidsdoorlichting combineert onderdelen van de sub-artikelen 3.2 en 2.5

Artikel 3 Effectieve Europese samenwerking

Soort onderzoek

Titel

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. beleidsdoorlichtingen

   
 

IOB Beleidsdoorlichting Europees Nabuurschapsbeleid1

2019

3. Overig onderzoek

   
 

De wil van het Volk? Erosie van de democratische rechtsstaat in Europa

2017

 

Assessing European Neighbourhood Policy – Perspectives from the Literature

2017

1

Deze beleidsdoorlichting combineert onderdelen van de sub-artikelen 3.2 en 2.5

Artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

Soort onderzoek

Titel

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
 

Diversiteit en samenhang. Beleidsdoorlichting BZ begrotingsartikel 4: consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

2019

 

Cultuur als kans. Beleidsdoorlichting van het internationaal cultuurbeleid 2009–2014

2016

 

Beleidsdoorlichting publieksdiplomatie 2010–2014

2016

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

De burger centraal? Consulaire dienstverlening in beweging 2011–2018

2019

 

Evaluatie subsidieregeling gedetineerdenbegeleiding

2017

 

Prins Claus fonds

2015

 

Nederland als gastland voor internationale organisaties

2018

Licence