Base description which applies to whole site

3. SANCTIEBELEID EN MALVERSATIES

In de nota Beheer en Toezicht die in 1998 aan de Tweede Kamer werd voorgelegd, is toegezegd dat het parlement bij de jaarlijkse rekening van het Ministerie van Buitenlandse Zaken geïnformeerd zal worden over de bewezen gevallen van malversaties en de daarbij getroffen sancties respectievelijk de afweging die is gemaakt om geen sanctie te treffen. Ook de informatie over het effect van sancties en het terugvorderen van geld is toegevoegd. In de praktijk worden malversaties als bewezen beschouwd als er zodanig sterke aanwijzingen zijn, dat het bestaan van een malversatie logischerwijs niet ontkend kan worden. Het is niet zo dat bij alle gevallen door een uitspraak van de rechter een malversatie als bewezen wordt aangemerkt.

Malversaties

In het jaar 2019 is in totaal 1 vermoeden van een malversatie gemeld bij het Expertisecentrum Malversaties. Vermoedens van malversaties worden altijd onderzocht.

In deze bijlage wordt ingegaan op de gevallen waarbij het onderzoek is afgerond en welke als bewezen malversaties zijn aangemerkt. Hieronder wordt de in het jaar 2019 bewezen malversaties beschreven:

Land:

Verenigd Koninkrijk

REF: 19–08

Organisatie:

Internationale organisatie

 

Context:

Programma gericht op het gebied van justitie en veiligheid.

 

Ontdekt:

Uit berichtgeving van klokkenluiders bleek dat de liquiditeitspositie binnen de internationale organisatie zorgwekkend was en dat een faillissement op handen zou zijn. Het ministerie heeft als reactie daarop betalingen aangehouden en de internationale organisatie gevraagd om informatie over haar liquiditeitspositie en actuele informatie met betrekking tot de projecten in uitvoering. De internationale organisatie gaf aan te werken aan een reddingsplan met externe investeerders. Echter, de internationale organisatie is hier niet in geslaagd.

 

Omvang:

EUR 1.928.290

 

Nederlands aandeel:

EUR 1.928.290

 

Actie:

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bij de aangestelde Britse curator een claim ingediend van EUR 1.928.290,49, zijnde het totaal van de uitstaande voorschotten voor vijf activiteiten. Uit het eerste verslag van de curator dat in 2019 werd ontvangen blijkt dat het ministerie, zijnde niet-preferentiële crediteur, zijn claim waarschijnlijk niet toegewezen zal krijgen. Het Ministerie van Buitenlandse zaken onderhoudt contact met de curator over de afhandeling van het faillissement.

 

Overzicht lopende sanctiemaatregelen

In het onderstaande overzicht wordt informatie verstrekt over de nog lopende sanctiemaatregelen op een bewezen malversatie uit het jaar 2016. Het ministerie monitort de uitvoering van het sanctiebeleid. Om de resultaten van het sanctiebeleid te bereiken is vaak veel tijd nodig. Met name waar afhankelijkheid van lokale rechtssystemen noodzakelijk is.

Land:

Oekraïne

REF: 16–10

Organisatie:

Lokale organisatie

 

Vordering:

EUR 10.106

 

Stand van zaken:

Een invorderingsverzoek is ingediend bij de lokale organisatie. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken onderhoudt nauw contact met de subsidieontvanger over de verdere afhandeling van deze onregelmatigheid.

 
Licence