Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 1: Overzichtstabel inzake RWT's en ZBO's

Tabel 134 Bijlage toezichtrelaties Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen (bedragen x € 1.000)1
 

Naam organisatie

Begrote bijdrage moeder- departement

Gerealiseerde bijdrage moeder- departement

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonder- heden

1

Nationale politie

5.872.172

6.115.466

0

0

 
 

Toelichting bijzonderheden

 

2

Politieacademie (PA)

2.852

2.926

0

0

 
 

Toelichting bijzonderheden

 

3

Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

47.113

51.743

0

0

nee

 

Toelichting bijzonderheden

 

4

Bureau Financieel Toezicht (Bft)

5.916

6.956

0

0

nee

 

Toelichting bijzonderheden

 

5

Autoriteit persoonsgegevens (AP)

15.188

20.492

525

323

nee

 

Toelichting bijzonderheden

 

6

College voor de Rechten van de mens (CRM)

7.188

7.627

0

0

nee

 

Toelichting bijzonderheden

 

7

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

1.011

915

0

0

nee

 

Toelichting bijzonderheden

 

8

College gerechtelijk deskundigen (NRGD)

1.595

1.884

0

0

nee

 

Toelichting bijzonderheden

 

9

Raad voor de rechtshandhaving

383

277

0

0

 
 

Toelichting bijzonderheden

 

10

Reclasseringsorganisaties (cluster):

     
 

- Stichting Reclassering Nederland (SRN);

143.727

152.139

0

0

 
 

Toelichting bijzonderheden

 
 

- Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering;

22.705

22.372

0

0

 
 

Toelichting bijzonderheden

 
 

- Stichting Verslavingszorg GGZ

70.383

75.634

0

0

 
 

Toelichting bijzonderheden

 

11

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

6.729

7.509

0

0

nee

 

Toelichting bijzonderheden

 

12

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

37.054

33.938

0

0

 
 

Toelichting bijzonderheden

 

13

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

1.787

1.775

0

0

nee

 

Toelichting bijzonderheden

 

14

Stichting HALT

11.699

12.303

0

0

 
 

Toelichting bijzonderheden

 

15

Particuliere Jeugdinrichtingen

58.874

72.694

0

0

 
 

Toelichting bijzonderheden

 

16

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

28.480

30.361

0

0

nee

 

Toelichting bijzonderheden

 

17

Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV)

12.672

13.746

0

0

nee

 

Toelichting bijzonderheden

 

18

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

496.917

637.789

23.709

10.755

nee

 

Toelichting bijzonderheden

 

19

Stichting Nidos

111.769

91.033

0

0

nee

 

Toelichting bijzonderheden

 

20

Gerechtsdeurwaarders (cluster)

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

 

21

Notarissen (cluster)

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

 

22

Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB)

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

 

23

Kansspelautoriteit (Ksa)

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

 

24

Het Keurmerkinstituut BV

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

 
1

De bijdragen van de overige departementen is opgesteld aan de hand van de door de overige ministeries geplaatste gegevens d.d. 13 maart 2020 in de samenwerkingsruimte

Licence