Base description which applies to whole site

12. WNT-Verantwoording 2019 Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI)

Op www.topinkomens.nl vindt u het geldend normenkader voor 2019: de Wet normering topinkomens (WNT), het Uitvoeringsbesluit WNT, de Uitvoeringsregeling WNT, QenA’s en een overzicht van de geldende bezoldigingsmaxima. Tevens is een verantwoordingsmodel opgenomen, waarin gedetailleerd is uitgewerkt op welke wijze de WNT-verantwoording kan worden opgesteld en ingevuld.

De geldende wet- en regelgeving is leidend.

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen - al dan niet fictieve - dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk bezoldigingsmaximum te boven gaan. Echter, niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigingsmaximum bedraagt in 2019 € 194.000.

Nieuw in 2018 is het vervallen van begrip gewezen topfunctionaris en de inwerkingtreding van de anticumulatiebepaling, die bepaalt dat indien een topfunctionaris met verschillende WNT-instellingen een dienstbetrekking aangaat als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, de som van de bezoldigingen niet meer mag bedragen dan het algemeen bezoldigingsmaximum.

Tabel 132 Bezoldiging topfunctionarissen

Naam instelling

Naam topfunctionaris1

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Dienstverband in fte (+ tussen haakjes omvang in 2018)2

Op externe inhuur-basis (nee; <= 12 kalender-mnd;> 12 kalender-mnd)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2018)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2018)

Totale bezoldiging in 2019 (+ tussen haakjes bedrag in 2018)

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Motivering (indien overschrijding)3

Nationaal Rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen

Dhr. H.J. Bolhaar

Directeur

  

1 (1)

Nee

172.670 (151.931)

21.055 (17.496)

193.725 (169.427)

194.000

 

Schadefonds geweldsmisdrijven

Mevr. M.F.M. de Groot

Directeur

  

1 (1)

Nee

113.775 (118.386)

19.749 (17.893)

133.524 (136.279)

194.000

 

Schadefonds geweldsmisdrijven

Mevr. M.F.M. de Groot

Directeur

  

1

Nee

108.971

16.611

125.582

181.000

Correctie 2017

Schadefonds geweldsmisdrijven

Mevr. M.F.M. de Groot

Directeur

  

1

Nee

107.368

14.536

121.904

179.000

Correctie 2016

Schadefonds geweldsmisdrijven

Mevr. M.F.M. de Groot

Directeur

15-5-2015

 

1

Nee

78.455

10.043

88.499

112.652

Correctie 2015

Schadefonds geweldsmisdrijven

N.D. Huygen

Directeur

 

15-5-2015

1

Nee

27.238

4.649

31.887

50.718

Correctie 2015

Schadefonds geweldsmisdrijven

N.D. Huygen

Directeur

  

1

Nee

97.526

14.541

112.066

230.474

Correctie 2014

Schadefonds geweldsmisdrijven

N.D. Huygen

Directeur

  

1

Nee

88.187

15.201

103.388

228.599

Correctie 2013

Schadefonds geweldsmisdrijven

Dhr. mr. L.C.P. Goossens

Voorzitter ***

  

0,13

 

13.373

 

13.373

19.050

 

Schadefonds geweldsmisdrijven

Dhr. mr. F.J. Beerling

collegelid ***

  

0,06

 

5.368

 

5.368

9.419

 

Schadefonds geweldsmisdrijven

Mevr. mr. J.R. Dierx

collegelid ***

  

0,08

 

6.583

 

6.583

11.044

 

Schadefonds geweldsmisdrijven

Dhr. mr. R.R. Knobbout

collegelid ***

  

0,07

 

5.484

 

5.484

10.232

 

Schadefonds geweldsmisdrijven

Dhr. prof. mr. S.D. Lindenbergh **

collegelid ***

         

Schadefonds geweldsmisdrijven

Dhr. prof. dr. C.H.C.J. van Nijnatten

collegelid ***

  

0,06

 

4.741

 

4.741

8.120

 

Schadefonds geweldsmisdrijven

Mevr. prof. dr. M. Olff

collegelid ***

  

0,06

 

5.158

 

5.158

8.526

 

Schadefonds geweldsmisdrijven

Mevr. mr. A.I. van Strien

collegelid ***

  

0,08

 

6.061

 

6.061

11.125

 

Schadefonds geweldsmisdrijven

Dhr. mr. O.P.G. Vos

collegelid ***

  

0,06

 

4.798

 

4.798

8.689

 

Schadefonds geweldsmisdrijven

Mevr. mr.drs. E.A.M. Govers

collegelid ***

  

0,05

 

4.077

 

4.077

7.389

 

College voor de rechten van de Mens

Dhr. L.H. Dekker

Directeur

  

1 (1)

Nee

107.802 (104.738)

18.468 (17.469)

126.270 (122.207)

194.000

 

College voor de rechten van de Mens

Mevr. mr. A.C.J. van Dooijeweert

Voorzitter

  

1 (1)

Nee

140.215 (136.357)

20.135 (18.508)

160.350 (154.866)

194.000

 

College voor de rechten van de Mens

Dhr. mr. dr. J.P. Loof

Onder-voorzitter

  

0,8 (0,78)

Nee

97.216 (88.967)

16.017 (13.911)

113.233 (102.879)

155.200

 

College voor de rechten van de Mens

Mevr. dr. mr. Q.A.M. Eijkman

Onder-voorzitter

  

0.69 (0,69)

Nee

82.373 (78.765)

13.558 (12.405)

95.932 (91.170)

133.860

 

College voor de rechten van de Mens

Dhr. mr. D.C. Houtzager

Collegelid

 

1-2-2019

0,8 (0.8)

Nee

17.310 (82.800)

1.231 (13.633)

18.541 (96.433)

13.181

Overschrijding in verband met eindafrekening van het ontslag, waarbij de componenten toe te rekenen zijn aan vorig jaar

College voor de rechten van de Mens

Mevr. mr. G.M. Lieuw

Collegelid

  

0,65 (0,67)

Nee

69.596 (69.886)

12.004 (11.415)

81.600 (81.301)

126.100

 

College voor de rechten van de Mens

Dhr. mr. dr. J.C.J. Dute

Collegelid

 

1-3-2019

0,86 (0,86)

Nee

40.457 (88.999)

2.650 (14.675)

43.107 (103.674)

27.004

Overschrijding in verband met eindafrekening van het ontslag, waarbij de componenten toe te rekenen zijn aan vorig jaar

College voor de rechten van de Mens

Mevr. mr. dr. C.M. van Eck

Collegelid

 

1-7-2019

0,8 (0,8)

Nee

52.099 (82.800)

7.387 (13.633)

59.486 (96.433)

76.962

 

College voor de rechten van de Mens

Mevr. mr. M. Chebti LLM

Collegelid

  

0.65 (0,67)

Nee

69.596 (72.164)

12.004 (11.458)

81.600 (83.622)

126.100

 

College voor de rechten van de Mens

Mevr. dr. mr. drs. N.M.C.P. Jägers

Collegelid

  

0,4 (0,4)

Nee

42.638 (41.400)

7.387 (6.817)

50.025 (48.217)

77.600

 

College voor de rechten van de Mens

Mevr. prof. dr. B. Böhler

Collegelid

1-4-2019

 

0,4

Nee

30.659

5.540

36.199

58.466

 

College voor de rechten van de Mens

Mevr. mr. dr. H.J.T.M. Swaanburg - Van Roosmalen

Collegelid

1-5-2019

 

0,65

Nee

43.310

8.003

51.313

84.642

 

College voor de rechten van de Mens

Mevr. prof. dr. Y.M. Donders

Collegelid

1-7-2019

 

0,4

Nee

20.169

3.777

23.946

39.119

 

College voor de rechten van de Mens

Dhr. mr. dr. J. Morijn

Collegelid

1-6-2019

 

0,65

 

39.739

7.002

46.742

73.933

 

Nederlands Register Gerechtelijk deskundigen

Dhr. mr. drs. M.M.A. Smithuis

Directeur

  

1(1)

Nee

104.440 (101.437)

18.468 (17.041)

122.907 (118.479)

194.000

 

Nederlands Register Gerechtelijk deskundigen

mr. drs. F.A.M. Bakker

Voorzitter

  

0,2 (0,2)

> 12 maanden

30.955 (29.260)

0 (0)

30.955 (29.260)

38.800

 

Nederlands Register Gerechtelijk deskundigen

Dhr. C.J. Heijsman

Collegelid

  

0,1 (0,1)

Nee

10.631 (10.375)

0 (0)

10.631 (10.375)

19.400

 

Nederlands Register Gerechtelijk deskundigen

Dhr. dr. ir. J. Henseler

Collegelid

  

0,1 (0,1)

Nee

10.631 (10.375)

0 (0)

10.631 (10.375)

19.400

 

Nederlands Register Gerechtelijk deskundigen

Dhr. prof. dr. J.W. Hummelen

Collegelid

  

0,1 (0,1)

Nee

10.631 (10.375)

0 (0)

10.631 (10.375)

19.400

 

Nederlands Register Gerechtelijk deskundigen

Dhr. mr. J.A.W. Knoester

Collegelid

  

0,1 (0,1)

Nee

10.631 (10.375)

0 (0)

10.631 (10.375)

19.400

 

Nederlands Register Gerechtelijk deskundigen

Dhr. J. de Keijser

Collegelid

  

0,1 (0,1)

> 12 maanden

10.631 (10.375)

0 (0)

10.631 (10.375)

19.400

 

Nederlands Register Gerechtelijk deskundigen

Dhr. mr. drs. R.L.H. van Tooren **

Collegelid

         

Nederlands Register Gerechtelijk deskundigen

Dhr. mr. B.W.J. Steensma MPA **

Collegelid

         

College van Toezicht Auteurs-rechten

Dhr. dr. V.L. Eiff

Directeur

  

1 (1)

Nee

142.208 (138.788)

0 (0)

142.208 (138.788)

194.000

 

College van Toezicht Auteurs-rechten

Dhr. A.J. Koppejan

Voorzitter

  

0,4 (0,3)

nee

54.117 (20.499)

0 (0)

54.117 (20.499)

77.600

 

College van Toezicht Auteurs-rechten

Mw. N.C.G. Loonen - van Es

Collegelid

  

0,2 (0,25)

Nee

27.059 (33.479)

0 (0)

27.059 (33.479)

38.800

 

College van Toezicht Auteurs-rechten

Dhr. M.R. de Zwaan

Collegelid

  

0,3 (0,25)

Nee

40.588 (32.886)

0 (0)

40.588 (32.886)

58.200

.

1

Voor topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder wordt met ingang van de WNT-verantwoording over 2017 volstaan met de naam en functie van de topfunctionaris. Deze topfunctionarissen worden gemarkeerd met ** achter de naam. De overige kolommen van de tabel blijven leeg

2

het college van het SGM is met ingang van 1 april 2019 een ZBO zonder rechtspersoonlijkheid. Deze topfunctionarissen worden gemarkeerd met *** achter de functie.

3

Als er sprake is van een overschrijding die niet beschermd wordt door het overgangsrecht moet een vordering ingesteld worden op de topfunctionaris vanwege onverschuldigde betaling. Dit is in deze kolom gemarkeerd met een *

Tabel 133 Bezoldiging van niet-topfunctionarissen boven het individueel toepasselijk drempelbedrag

Naam instelling

Functie

Datum aanvang dienst­verband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Omvang dienstverband (fte) (+tussen haakjes omvang in 2018)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2018)

Totale bezoldiging in 2019 (+ tussen haakjes bedrag in 2018)

Individueel toepasselijk drempelbedrag

Motivering

OM

Procureur-generaal

  

1 (1)

174.411 (96.497)

21.158 (11.237)

195.569 (107.734)

194.000 (110.811)

Overschrijding volgt uit effectuering cao verhoging juli 2018 á 3% in september 2019. Deze componenten zijn toe te rekenen aan vorig jaar.

Licence