Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

8. Departementale verantwoordingsstaat

Tabel 38 Departementale verantwoordingstaat 2019 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) (bedragen * € 1.000)
  

(1)

(2)

(3) = (2) - (1)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen1

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

12.891.256

12.899.909

1.600.564

13.691.839

13.662.272

1.645.512

800.583

762.363

44.948

           
 

Beleidsartikelen

12.434.318

12.442.971

1.579.440

13.212.819

13.169.221

1.611.631

778.501

726.250

32.191

           

31

Politie

6.045.349

6.054.002

500

6.294.120

6.306.609

14.145

248.771

252.607

13.645

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.497.644

1.497.644

181.992

1.597.033

1.574.732

196.364

99.389

77.088

14.372

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

868.481

868.481

1.200.408

902.541

849.257

1.074.176

34.060

‒ 19.224

‒ 126.232

34

Straffen en beschermen

2.686.793

2.686.793

97.740

2.916.406

2.904.553

97.351

229.613

217.760

‒ 389

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

272.471

272.471

2.000

246.699

256.921

568

‒ 25.772

‒ 15.550

‒ 1.432

37

Migratie

1.063.580

1.063.580

96.800

1.256.020

1.277.149

229.027

192.440

213.569

132.227

           
 

Niet-beleidsartikelen

456.938

456.938

21.124

479.020

493.051

33.881

22.082

36.113

12.757

           

91

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

434.493

434.493

21.124

475.446

489.477

33.871

40.953

54.984

12.747

92

Nog onverdeeld

19.394

19.394

0

0

0

0

‒ 19.394

‒ 19.394

0

93

Geheim

3.051

3.051

0

3.574

3.574

10

523

523

10

1

per saldo aangegane verplichtingen

Licence