Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

9. Samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen

Tabel 39 Samenvattende verantwoordingsstaat 2019 inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van JenV (VI) ( x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2018

     

Dienst Justitiële Instellingen

     

Totale baten

2.155.063

2.343.710

188.647

2.303.734

Totale lasten

2.155.063

2.385.545

230.482

2.286.562

Saldo van baten en lasten

0

‒ 41.835

‒ 41.835

17.172

     

Totale kapitaalontvangsten

10.000

3.159

‒ 6.841

403

Totale kapitaaluitgaven

44.535

23.125

‒ 21.410

44.365

     

Immigratie- en Naturalisatiedienst

     

Totale baten

370.508

459.066

88.558

418.675

Totale lasten

370.508

481.548

111.040

394.349

Saldo van baten en lasten

0

‒ 22.482

‒ 22.482

24.326

     

Totale kapitaalontvangsten

10.800

7.126

‒ 3.674

12.459

Totale kapitaaluitgaven

24.200

43.355

19.155

43.787

     

Centraal Justitieel Incasso Bureau

     

Totale baten

140.288

141.883

1.595

135.021

Totale lasten

140.288

140.861

573

126.289

Saldo van baten en lasten

0

1.022

1.022

8.732

     

Totale kapitaalontvangsten

2.971

1.790

‒ 1.181

4.263

Totale kapitaaluitgaven

6.923

15.030

8.107

6.246

     

Nederlands Forensisch Instituut

     

Totale baten

77.483

84.368

6.885

79.367

Totale lasten

77.483

82.431

4.948

82.085

Saldo van baten en lasten

0

1.937

1.937

‒ 2.718

     

Totale kapitaalontvangsten

6.763

7.099

336

4.605

Totale kapitaaluitgaven

10.613

6.663

‒ 3.950

8.025

     

Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening

     

Totale baten

41.250

43.549

2.299

38.135

Totale lasten

41.250

41.351

101

35.175

Saldo van baten en lasten

0

2.198

2.198

2.960

     

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

0

2.007

2.007

1.252

De Regeling agentschappen en de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2020 laten enige ruimte voor interpretatie ten aanzien van de vraag wat als omzet van een baten-lastenagentschap kan of dient te worden aangemerkt. In bepaalde gevallen is hieraan daarom via de begrotingswet nadere invulling gegeven. Bij de herziening van de Regeling agentschappen in 2020 zullen verduidelijkingen worden aangebracht, zodat voortaan alleen bedragen die een directe relatie hebben met geleverde producten/diensten als omzet kunnen worden verantwoord en het niet meer nodig is in de begrotingswet nadere duiding te geven aan het begrip omzet. Om dit over 2020 mogelijk te maken, zullen door de regering voorstellen worden ingediend om de inmiddels door de Staten-Generaal goedgekeurde begrotingen bij suppletoire wet aan te passen in lijn met deze voorgenomen herziening van de Regeling agentschappen. Om ook over 2019 een transparant beeld te geven, is in de toelichting bij de jaarrekening van elk agentschap een nadere specificatie opgenomen van de gerealiseerde omzet, waaruit aard en omvang duidelijk blijken.

Licence