Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.1 Departementale verantwoordingsstaat

Departementale verantwoordingsstaat 2019 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) (Bedragen x € 1.000)
  

‒ 1

‒ 2

(3) = (2) - (1)

Art.

Omschrijving

vastgestelde begroting

Realisatie¹

Verschil realisatie en

        

vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

9.524.800

9.618.660

19.378

8.105.024

8.004.956

51.906

‒ 1.419.776

‒ 1.613.704

32.528

 

Beleidsartikelen

         

11

Integraal waterbeleid

30.755

45.362

0

41.220

48.421

12.050

10.465

3.059

12.050

12

waterkwaliteit

0

0

0

0

0

0

13

Ruimtelijke ontwikkeling

26.820

41.436

4.450

25.560

34.025

3202

‒ 1.260

‒ 7.411

‒ 1.248

14

Wegen en verkeersveiligheid

76.987

93.317

6.782

126.324

98.715

4.041

49.337

5.398

‒ 2.741

15

OV-keten

0

0

0

0

0

0

16

Spoor

11.497

13.157

0

30.714

31.659

249

19.217

18.502

249

17

Luchtvaart

40.424

27.329

1.365

37.066

28.695

1.631

‒ 3.358

1.366

266

18

Scheepvaart en Havens

6.070

38.555

0

35.641

57.139

427

29.571

18.584

427

19

Klimaat

44.302

46.164

0

54.909

55.891

5780

10.607

9.727

5.780

20

Lucht en Geluid

24.825

27.603

0

32.038

36.862

2136

7.213

9.259

2.136

21

Duurzaamheid

50.173

49.962

0

74.157

29.867

171

23.984

‒ 20.095

171

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

29.349

33.802

250

21.788

30.339

1

‒ 7.561

‒ 3.463

‒ 249

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

53.728

52.786

0

55.852

55.242

0

2.124

2.456

0

24

Handhaving en toezicht

108.072

108.072

0

134.798

134.798

0

26.726

26.726

0

25

Brede doeluitkering

898.544

899.965

0

952.739

955.610

0

54.195

55.645

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

7.795.954

7.795.954

0

6.010.410

6.010.410

0

‒ 1.785.544

‒ 1.785.544

0

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

97

Algemeen departement

50.214

62.073

1.101

142.070

79.742

944

91.856

17.669

‒ 157

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

293.059

299.115

5.430

329.738

317.541

21.274

36.679

18.426

15.844

99

Nog onverdeeld

‒ 15.973

‒ 15.992

0

0

0

0

15.973

15.992

0

Licence