Base description which applies to whole site
+

9. Jaarverantwoording baten-lastenagentschappen per 31 december 2019

Aansluiting realisatie agentschappen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met financiering door moederdepartement

Door een vergelijking van de «bijdrage moederdepartement (EZK)» uit tabel A met de bijdragen die vermeld zijn in de tabel B is de aansluiting te maken tussen de realisaties in de agentschapsparagraaf en de bijdragen die op de beleidsartikelen zijn gerealiseerd.

Tabel 42 A - Realisatie agentschappen 2019 (bedragen x € 1.000)
 

Bijdrage moederdepartement (EZK)

Bijdrage overige departementen

Bijdrage derden

Overige baten

Totale baten

Agentschap Telecom

23.378

1.455

23.121

1.526

49.480

Dienst ICT Uitvoering

218.515

89.925

1.483

0

309.923

Nederlandse Emissieautoriteit

5.927

3.401

0

178

9.506

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

300.815

365.040

34.508

3.301

703.664

Totaal

548.635

459.821

59.112

5.005

1.072.573

Tabel 43 B - Bijdragen aan agentschappen per beleidsartikel (realisatie 2019) (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Agentschap Telecom

24.050

art. 1 Goed functionerende economie en markten

23.576

art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

474

Dienst ICT Uitvoering

218.515

art. 40 Apparaat

29.361

Bijdrage agentschappen en diensten

189.154

Nederlandse Emissieautoriteit

5.962

art. 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

5.962

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

283.328

art. 1 Goed functionerende economie en markten

11.238

art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

91.771

art. 3 Toekomstfonds

8.724

art. 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

66.634

art. 5 Een veilig Groningen met perspectief

96.400

art. 40 Apparaat

8.561

Subtotaal

531.855

af: doorbelasting aan agentschappen door DICTU

‒ 189.154

Totale bijdrage EZ-begroting

342.701

Opmerkingen bij verschillen tussen realisatiestanden in tabel A en tabel B

Agentschap Telecom

Het verschil van € 0,7 mln wordt veroorzaakt doordat voor enkele projecten waarvoor bevoorschotting heeft plaatsgevonden de werkzaamheden later in de tijd worden uitgevoerd.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het verschil bij RVO wordt voornamelijk veroorzaakt door het volgende:

  • DG Groningen Bovengronds financiert een meerwerkopdracht van € 8,0 mln door het restant van de bevoorschotting 2018.

  • Een deel van de bijdrage aan RVO voor Inkoop Uitvoering Centrum wordt gefinancierd vanuit beleidsartikel LNV (€ 7,2 mln).

Licence